Procedury WKŚiR

Nr proceduryNazwa proceduryZałączniki
WKSiR_I_1.1Tryb uruchomiania i zniesienia kierunku studiów na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (format:  doc, rozmiar:  48 kB)  
WKSiR_I_2.1Dokumentowanie i ocena efektów kształcenia w przedmiocie/module
na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (WKŚiR)
 (format:  doc, rozmiar:  49 kB)

WKSiR_I_2.1 Załącznik 1 (format:  xls, rozmiar:  19,50 kB)

WKSiR_I_2.1 Załącznik 2 (format:  doc, rozmiar:  37 kB)

WKSiR_I_2.1 Załącznik 2 uchwała (format:  doc, rozmiar:  38 kB)

WKSiR_I_2.1 Załącznik 2a (format:  docx, rozmiar:  15,68 kB)

WKSiR_I_2.1 Załącznik 3 (format:  xls, rozmiar:  33 kB)

WKSiR_I_2.1 Załącznik 4 (format:  xls, rozmiar:  27 kB)

WKSiR_I_2.1 Załącznik 5 - ankieta ewaluacyjna (format:  doc, rozmiar:  80 kB)

WKSiR_I_3.1Udział interesariuszy zewnętrznych w Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia na WKŚiR (format:  doc, rozmiar:  39 kB)
WKSiR_I_4.1Okresowe przeglądy programów studiów na WKŚiR (format:  docx, rozmiar:  18,70 kB)
WKSiR_I_5.1Zgłaszanie uwag i zmian do programu studiów i programu kształcenia (format:  docx, rozmiar:  17,42 kB)
WKSiR_II_2.1Układanie rozkładów zajęć na dany semestr roku akademickiego WKŚiR (format:  docx, rozmiar:  16,03 kB)
WKSiR_II_3.1Zasady zgłaszania przełożenia, skrócenia lub zmiany miejsca przeprowadzania planowanych zajęć dydaktycznych  (format:  doc, rozmiar:  30 kB)   WKSiR_II_3.1 Załącznik 1 (format:  doc, rozmiar:  34 kB)  
WKSiR_II_3.2Przeprowadzanie zajęć terenowych oraz zorganizowanych wyjazdów studentów WKŚiR (format:  doc, rozmiar:  90 kB)
WKSiR_II_4.2Egzamin komisyjny/zaliczenie komisyjne - wytyczne  (format:  doc, rozmiar:  44 kB) 
WKSiR_II_4.3Planowanie i organizacja sesji egzaminacyjnej dla danego semestru/roku akademickiego WKŚiR (format:  doc, rozmiar:  45 kB)
WKSiR_II_5.1Obsługa, realizacja i rozliczanie praktyk zawodowych studentów WKŚiR (obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013) (format:  doc, rozmiar:  64 kB)  
WKSiR_II_6.1bZasady dyplomowania na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie (format:  doc, rozmiar:  1,75 MB)    
WKSiR_II_6.2bZasady i tryb doktoryzowania na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie  (format:  doc, rozmiar:  75 kB) 
WKSiR_II_6.3Postępowanie dotyczące ukończenia studiów podyplomowych na WKŚiR ZUT w Szczecinie  (format:  doc, rozmiar:  46 kB) 
WKSiR_II_7.1Planowanie terminów konsultacji studentów z nauczycielami na WKŚiR (format:  doc, rozmiar:  41 kB)
WKSiR_II_8.1Przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników WKŚiR (format:  doc, rozmiar:  48 kB) WKSiR_II_8.1 Załącznik 1  (format:  docx, rozmiar:  19,65 kB)
WKSiR_II_8.2Przeprowadzanie hospitacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych (format:  doc, rozmiar:  46 kB) WKSiR_II_8.2 Załącznik 1 (format:  docx, rozmiar:  19,65 kB) 
WKSiR_II_8.3Przeprowadzanie bieżącej kontroli zajęć dydaktycznych oraz konsultacji WKŚiR (format:  doc, rozmiar:  41 kB) WKSiR_II_8.3 Załącznik 1 (format:  doc, rozmiar:  61 kB) 
WKSiR_II_9.1Przeprowadzanie ankiety studenta na WKŚiR (format:  doc, rozmiar:  57 kB)  
WKSiR_II_9.2Przeprowadzanie ankiety absolwenta na WKŚiR ZUT w Szczecinie (format:  doc, rozmiar:  46 kB)  WKSiR_II_9.2 Załącznik 3 (format:  doc, rozmiar:  138 kB)  
WKSiR_III_3.1Ocena bazy dydaktycznej i materialnej niezbędnej do realizacji procesu kształcenia na WKŚiR  (format:  doc, rozmiar:  83 kB) 
WKSiR_III_4.1Postępowanie dotyczące zakresu studiów i doboru kadry dydaktycznej (jednostek) na studia podyplomowe na WKŚiR ZUT w Szczecinie (format:  doc, rozmiar:  44 kB)  
WKSiR_III_4.2Zasady przeprowadzania konkursu na prowadzenie przedmiotów/modułów na WKŚiR ZUT w Szczecinie   (format:  doc, rozmiar:  77 kB)
WKSiR_III_6.1Przeprowadzanie okresowej oceny nauczycieli przez kierownictwo WKŚiR ZUT w Szczecinie (format:  docx, rozmiar:  20 kB)
WKSiR_III_7.1Wybór modułu/przedmiotu obieralnego na WKŚiR (format:  doc, rozmiar:  44 kB)  WKSiR_III_7.1 Załącznik 1 (format:  doc, rozmiar:  41 kB)  
WKSiR_III_7.2Wybór specjalności na WKŚiR (format:  doc, rozmiar:  39 kB)WKSiR_III_7.2 Załącznik 1 (format:  doc, rozmiar:  40 kB)  
WKSiR_III_7.3Ubieganie się o studia według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (format:  doc, rozmiar:  40 kB)  WKSiR_III_7.3 Załączniki (format:  doc, rozmiar:  109 kB)  
WKSiR_III_7.4Zasady studiowania w trybie indywidualnej organizacji studiów   (format:  doc, rozmiar:  51 kB)

WKSiR_III_7.4 Załącznik 1 - podanie   (format:  doc, rozmiar:  32 kB)

WKSiR_III_7.4 Załącznik 2 (format:  doc, rozmiar:  40 kB)  

WKSiR_III_7.5Skreślenie studenta z listy studentów WKŚiR (format:  doc, rozmiar:  47 kB)  WKSiR_III_7.5 Załącznik 1 (format:  doc, rozmiar:  30 kB)  
WKSiR_III_7.6Wznowienie studiów na WKŚiR (format:  doc, rozmiar:  39 kB)  WKSiR_III_7.6 Załącznik 1 (format:  doc, rozmiar:  32 kB)  
WKSiR_III_7.7Przenoszenie zajęć zaliczonych przez studenta (format:  doc, rozmiar:  43 kB)WKSiR_III_7.7 Załącznik 1 (format:  doc, rozmiar:  35 kB)
WKSiR_III_8.1Postępowanie w sytuacjach konfliktowych i patologicznych na WKŚiR (format:  doc, rozmiar:  51 kB)
WKSiR_IV_2.1Udzielanie pomocy materialnej studentom WKŚiR (format:  doc, rozmiar:  60 kB)  
WKSiR_IV_2.2Udzielanie pomocy materialnej doktorantom WKŚiR (format:  doc, rozmiar:  57 kB)  
WKSiR_V_1.1Udostępnianie informacji o procesie kształcenia na WKŚiR (format:  doc, rozmiar:  46 kB)
WKSiR_V_2.1Wewnętrzny obieg informacji na WKŚiR (format:  doc, rozmiar:  68 kB)
WKSiR_VI_1.1Zgłaszanie wyjazdów dydaktycznych pracowników w ramach programu Erasmus+ (format:  doc, rozmiar:  54 kB)  
WKSiR_VI_2.1Realizacja kształcenia w ramach zagranicznego programu wymiany studentów w Erasmus+ (wyjazdy na studia)   (format:  doc, rozmiar:  71 kB)WKSiR_VI_2.1 Załącznik 1 (format:  docx, rozmiar:  50 kB) 
WKSiR_VI_2.2Realizacja kształcenia w ramach zagranicznego programu wymiany studentów Erasmus+ (wyjazdy na praktyki) (format:  doc, rozmiar:  63 kB)WKSiR_VI_2.2 Załącznik 1 (format:  docx, rozmiar:  54 kB)
WKSiR_VII_1.1Badanie rynku pracy w obszarze zgodnym z kierunkami studiów prowadzonymi na WKŚiR (format:  docx, rozmiar:  47 kB)