Sprawozdania roczne z funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia

  1. Rok 2013 (format:  pdf, rozmiar:  1,51 MB)
  2. Rok 2014 (format:  pdf, rozmiar:  1,61 MB)
  3. Rok 2015 (format:  pdf, rozmiar:  1,61 MB)
  4. Rok 2016 (format:  pdf, rozmiar:  1,86 MB)
  5. Rok 2017 (format:  pdf, rozmiar:  1,09 MB)
  6. Rok 2018 (format:  doc, rozmiar:  434 KB)