Sprawozdania roczne z funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia

  1. Rok 2013 (format:  pdf, rozmiar:  1,51 MB)
  2. Rok 2014 (format:  pdf, rozmiar:  1,61 MB)
  3. Rok 2015 (format:  pdf, rozmiar:  1,61 MB)
  4. Rok 2016 (format:  pdf, rozmiar:  1,86 MB)
  5. Rok 2017 (format:  pdf, rozmiar:  1,09 MB)
  6. Rok 2018 (format:  doc, rozmiar:  434 KB)
  7. Rok 2019 (format:  pdf, rozmiar:  282 KB)
  8. Rok 2020 (format:  docx, rozmiar:  691 KB)
  9. Rok 2021 (format:  docx, rozmiar:  4,13 MB)
  10. Rok 2022 (format:  docx, rozmiar:  1,34 MB)