Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

StanowiskoImię i nazwiskoE-mailNr telefonuNr pokoju
Kierownik
Profesor
prof. dr hab. Piotr Masojćpiotr.masojc@zut.edu.pl 91 449 6400209
Profesor uczelnidr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUTdanuta.kulpa@zut.edu.pl 91 449 6305207
Profesor uczelnidr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUTpawel.milczarski@zut.edu.pl 91 449 6401227
Profesor uczelnidr hab. Beata Myśków, prof. ZUTbeata.myskow@zut.edu.pl 91 449 6406229
Profesor uczelnidr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. ZUTstefan.stojalowski@zut.edu.pl 91 449 6404228
Adiunktdr hab. inż. Miłosz Smolikmilosz.smolik@zut.edu.pl 91 449 6303208
Adiunktdr inż. Marcelina Krupa-Małkiewiczmarcelina.krupa-malkiewicz@zut.edu.pl 91 449 6192206
Adiunktdr inż. Magdalena Pol-Szyszkomagdalena.pol-szyszko@zut.edu.pl 91 449 6406233
Adiunkt badawczydr inż. Magdalena Góralskamagdalena.goralska@zut.edu.pl91 449 6406233
Specjalistadr inż. Anna Bieniasanna.bienias@zut.edu.pl 91 449 6407211
Specjalistamgr Sylwia Czarneckasylwia.czarnecka@zut.edu.pl 91 449 6195205

Doktoranci:
Mgr inż. Natalia Lenarczyk
Mgr inż. Martyna Sobczyk

Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego:

 1. Poszukiwanie wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS-C oraz cytoplazmą CMS-Pampa - 2016 rok
 2. Genetyczne podłoże męskiej sterylności pszenżyta z różnymi cytoplazmami oraz możliwość wykorzystania badanych cytoplazm do tworzenia systemów CMS u pszenicy - 2016 rok  
 3. Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji - 2016 rok
 4. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2017 roku - Poszukiwanie wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS - C oraz z cytoplazmą CMS-Pampa
 5. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2017 roku -Genetyczne podłoże męskiej sterylności pszenżyta z różnymi cytoplazmami oraz możliwość wykorzystania badanych cytoplazm do tworzenia systemów CMS u pszenicy
 6. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2017 roku - Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji
 7. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2018 roku - Genetyczne podłoże męskiej sterylności pszenżyta z różnymi cytoplazmami oraz możliwość wykorzystania badanych cytoplazm do tworzenia systemów CMS u pszenicy
 8. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2018 roku - Poszukiwanie wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS - C oraz z cytoplazmą CMS-Pampa
 9. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2018 roku - Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji
 10. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2019 roku - Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji (format:  pdf, rozmiar:  416 KB)
 11. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2020 roku - Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji. Skan dokumentu (format:  pdf, rozmiar:  134 KB) oraz dokument Word (format:  docx, rozmiar:  27 KB)

Projekt PBS1/B8/5/2012 realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2012-2016.  Temat: "Opracowanie markerów molekularnych karłowatego typu wzrostu, jako wsparcie programu hodowli odmian żyta i pszenżyta odpornych na wyleganie".  Zobacz dokument