Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

StanowiskoImię i nazwiskoE-mailNr telefonuNr pokoju
Kierownik
Profesor
prof. dr hab. Piotr Masojćpiotr.masojc@zut.edu.pl 91 449 6400209
Profesor uczelnidr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUTdanuta.kulpa@zut.edu.pl 91 449 6305207
Profesor uczelnidr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUTpawel.milczarski@zut.edu.pl 91 449 6401227
Profesor uczelnidr hab. Beata Myśków, prof. ZUTbeata.myskow@zut.edu.pl 91 449 6406229
Profesor uczelnidr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. ZUTstefan.stojalowski@zut.edu.pl 91 449 6404228
Adiunktdr hab. inż. Miłosz Smolikmilosz.smolik@zut.edu.pl 91 449 6303208
Adiunktdr inż. Marcelina Krupa-Małkiewiczmarcelina.krupa-malkiewicz@zut.edu.pl 91 449 6192206
Adiunktdr inż. Magdalena Pol-Szyszkomagdalena.pol-szyszko@zut.edu.pl 91 449 6406233
Adiunkt badawczydr inż. Magdalena Góralskamagdalena.goralska@zut.edu.pl91 449 6406233
Specjalistadr inż. Anna Bieniasanna.bienias@zut.edu.pl 91 449 6407211
Specjalistamgr Sylwia Czarneckasylwia.czarnecka@zut.edu.pl 91 449 6195205

Doktoranci:
Mgr inż. Paula Jadczak, tel. 91 449 6309, pokój nr 212
Mgr inż. Piotr Kruszona, tel. 91 449 6309, pokój nr 212
Mgr inż. Natalia Lenarczyk
Mgr Marta Orłowska, tel. 91 449 6309, pokój nr 212
Mgr inż. Martyna Sobczyk

Projekt PBS1/B8/5/2012 realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2012-2016.  Temat: "Opracowanie markerów molekularnych karłowatego typu wzrostu, jako wsparcie programu hodowli odmian żyta i pszenżyta odpornych na wyleganie".  Zobacz dokument             

Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej - lista realizowanych projektów badawczych:  

Sprawozdania z badań: 

 1. Poszukiwanie wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS-C oraz z cytoplazmą CMS-Pampa - 2015 rok  
 2. Poszukiwanie wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS-C oraz cytoplazmą CMS-Pampa - 2016 rok
 3. Genetyczne podłoże męskiej sterylności pszenżyta z różnymi cytoplazmami oraz możliwość wykorzystania badanych cytoplazm do tworzenia systemów CMS u pszenicy - 2016 rok  
 4. Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji - 2016 rok
 5. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2017 roku - Poszukiwanie wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS - C oraz z cytoplazmą CMS-Pampa
 6. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2017 roku -Genetyczne podłoże męskiej sterylności pszenżyta z różnymi cytoplazmami oraz możliwość wykorzystania badanych cytoplazm do tworzenia systemów CMS u pszenicy
 7. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2017 roku - Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji
 8. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2018 roku - Genetyczne podłoże męskiej sterylności pszenżyta z różnymi cytoplazmami oraz możliwość wykorzystania badanych cytoplazm do tworzenia systemów CMS u pszenicy
 9. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2018 roku - Poszukiwanie wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS - C oraz z cytoplazmą CMS-Pampa
 10. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2018 roku - Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji
 11. Wyniki z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2019 roku - Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji