Władze Wydziału

Kadencja 2016-2020

Dziekan:

Dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT

 

 Prodziekan ds. kształcenia oraz do kierunków: odnawialne źródła energii, rolnictwo   

Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. ZUT

 

 Prodziekan ds. nauki oraz do kierunków: ochrona środowiska, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, uprawa winorośli i winiarstwo  

Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT 

 

 Prodziekan ds. studenckich oraz do kierunków:  architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński

 

Władze Wydziału w kadencji 2012-2016