Władze Wydziału

1 października 2019 r. - 31 sierpnia 2020 r.

Dziekan
dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT

Prodziekan ds. studenckich
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński

Prodziekan ds. organizacji i rozwoju
dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT

 

Władze Wydziału w kadencji 2012-2016