Pracownia Fizjologii Roślin i Entomologii

ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

StanowiskoImię i nazwiskoE-mailNr telefonu      Nr pokoju

Opiekun
Profesor uczelni

dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, prof. ZUTmalgorzata.mikiciuk@zut.edu.pl 91 449 638115
Profesor uczelnidr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUTjacek.wrobel@zut.edu.pl91 449 638416
Profesor uczelnidr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, prof. ZUTentomology@zut.edu.pl 91 449 638311
Profesor uczelnidr hab. inż. Katarzyna Malinowska, prof. ZUTkatarzyna.malinowska@zut.edu.pl 91 449 638217
Starszy technikmgr Piotr Ptakpiotr.ptak@zut.edu.pl 91 449 6386