Zespoły wydziałowe

Zespoły wydziałowe w kadencji 2020-2024

Zespół ds. terenów zieleni Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:
prodziekan dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka - przewodnicząca
dr hab. inż. Marcin Kubus, prof. ZUT
dr hab. inż. Grzegorz Nowak, prof. ZUT
dr hab. inż. Piotr Salachna, prof. ZUT
dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, prof. ZUT
dr inż. Paweł Nowak
dr inż. arch. Eliza Sochacka

Do zadań zespołu należy w szczególności:

  1. Koordynacja działań zmierzających do poprawy estetyki i funkcjonalności istniejących  terenów zieleni.
  2. Opracowywanie projektów zagospodarowania zieleni i nadzór ich wykonania.
  3. Wyznaczanie sposobu i zakresu pielęgnacji terenów zieleni.
  4. Określanie wymaganych zabiegów i metod pielęgnacji roślin w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

Zespół ds. modernizacji Hali Wegetacyjnej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:
dr hab. inż. Miłosz Smolik - przewodniczący
dr hab. inż. Ryszard Malinowski, prof. ZUT - sekretarz
prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło
dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, prof. ZUT
dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, prof. ZUT
dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, prof. ZUT
mgr inż. Rafał Piechocki

Do zadań zespołu należy opracowanie wytycznych do przygotowania projektu modernizacji Hali Wegetacyjnej.