Zespoły wydziałowe

Zespoły wydziałowe w kadencji 2016-2020

 Zespół do promocji Wydziału KŚiR na rok akademicki 2018/2019:

Dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT - przewodnicząca

Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. ZUT - prodziekan

Dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska

Dr hab. inż. Joanna Podlasińska

Dr inż. Aleksandra Pilarczyk

Mgr Aneta Zierke

Doktorant: mgr inż. Damian Pizoń

Studentka: inż. Agnieszka Firląg-Beta 

Studentka: inż. Magdalena Sąsiadek

 

Zespół ds. monitorowania procesu wdrażania strategii rozwoju Wydziału KŚiR na lata 2016-2020

Prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek - przewodniczący

Prof. dr hab. Stefan Friedrich

Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło

Dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. ZUT

Dr hab. inż. Ryszard Malinowski

Dr hab. inż. Joanna Podlasińska

Dr hab. inż. Piotr Żurawik

Doktorant: mgr inż. Kornel Curyło

Studentka: inż. Katarzyna Kostrzewska

 

Zespół do utworzenia kierunku studiów agrobioinżynieria planowanego do uruchomienia od roku akademickiego 2019/2020 na WKŚiR

Dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT - dziekan

Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. ZUT - prodziekan

Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT - prodziekan

Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. ZUT - prodziekan

Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak

Dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. ZUT

Dr hab. inż. Marek Bury

Dr hab. inż. Anna Jaroszewska

Dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk

Dr hab. inż. Marek Śnieg

 

Zespół do opracowania projektu o dofinansowanie modernizacji hali wegetacyjnej WKŚiR

Dr hab. inż. Miłosz Smolik - przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło

Dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska

Dr hab. inż. Ryszard Malinowski

Dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk

Dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska

Dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska

Mgr inż. Przemysław Tomczak - Kierownik Hali Wegetacyjnej