Zespoły wydziałowe

Zespoły wydziałowe w kadencji 2016-2020

 Zespół do promocji Wydziału KŚiR na rok akademicki 2018/2019:

Dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT - przewodnicząca

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński - prodziekan

Dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska

Dr hab. inż. Joanna Podlasińska

Dr inż. Aleksandra Pilarczyk

Mgr Aneta Zierke

Doktorant: mgr inż. Damian Pizoń

Studentka: inż. Agnieszka Firląg-Beta 

Studentka: inż. Magdalena Sąsiadek

 

Zespół ds. monitorowania procesu wdrażania strategii rozwoju Wydziału KŚiR na lata 2016-2020

Prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek - przewodniczący

Prof. dr hab. Stefan Friedrich

Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło

Dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. ZUT

Dr hab. inż. Ryszard Malinowski

Dr hab. inż. Joanna Podlasińska

Dr hab. inż. Piotr Żurawik

Doktorant: mgr inż. Kornel Curyło

Studentka: inż. Katarzyna Kostrzewska