Pełnomocnicy Dziekana

Kadencja 2016-2020

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk
Dr hab. inż. Marek Śnieg

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
Dr hab. Mariola Wróbel, prof. ZUT

Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji zajęć dydaktycznych 
Dr hab. inż. Tomasz Stawicki  

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału KŚiR
Dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą
Dr inż. Martyna Śnioszek

Pełnomocnik Dziekana ds. studiów podyplomowych  
Dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT

Pełnomocnik Dziekana ds. zwalczania uzależnień 
Dr inż. Elżbieta Dusza-Zwolińska

Pełnomocnik Dziekana ds. studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi
Dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, prof. ZUT