Pełnomocnicy Dziekana

Kadencja 2020-2024

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk
Dr hab. inż. Marek Śnieg, prof. ZUT

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
Dr hab. Mariola Wróbel, prof. ZUT

Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji
Dr hab. inż. Tomasz Stawicki, prof. ZUT

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą
Dr inż. Martyna Śnioszek

Pełnomocnik Dziekana ds. studiów podyplomowych  
Dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT

Pełnomocnik Dziekana ds. zwalczania uzależnień 
Dr inż. Elżbieta Dusza-Zwolińska

Pełnomocnik Dziekana ds. studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi
Dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, prof. ZUT