Katedra Architektury Krajobrazu

ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

StanowiskoImię i nazwiskoE-mailNr telefonuNr pokoju
Kierownik
Adiunkt
dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałkamagdalena.rzeszotarska-palka@zut.edu.pl 91 449 621921/2

Pracownia Botaniki i Przyrodniczej Waloryzacji Krajobrazu, ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

StanowiskoImię i nazwiskoE-mailNr telefonuNr pokoju
Opiekun
Profesor uczelni
dr hab. Mariola Wróbel, prof. ZUTmariola.wrobel@zut.edu.pl 91 449 6313219
Profesorprof. dr hab. inż. Lesław Wołejkoleslaw.wolejko@zut.edu.pl 91 449 6311218
Specjalistadr Grażyna Kaupgrazyna.kaup@zut.edu.pl 91 449 6313220

Pracownia Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, ul. Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin

StanowiskoImię i nazwiskoE-mailNr telefonuNr pokoju

Opiekun
Profesor uczelni

dr hab. inż. Grzegorz Nowak, prof. ZUTgrzegorz.nowak@zut.edu.pl 91 449 6182301A
Profesor uczelnidr hab. inż. Marcin Kubus, prof. ZUTmarcin.kubus@zut.edu.pl 91 449 6182301B
Starszy specjalistadr inż. Urszula Więckowskaurszula.wieckowska@zut.edu.pl 91 449 6180311

Pracownia Projektowania Krajobrazu, ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

StanowiskoImię i nazwiskoE-mailNr telefonuNr pokoju
Opiekun
Adiunkt
dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałkamagdalena.rzeszotarska-palka@zut.edu.pl 91 449 621921/2
Profesor uczelnidr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, prof. ZUTewa.miskiewicz-zebrowska@zut.edu.pl 91 449 621121/3
Adiunktdr inż. arch. Marta Kościńskamarta.koscinska@zut.edu.pl91 449 62110190A
Adiunktdr inż. Paweł Nowakpawel.nowak@zut.edu.pl 91 449 621121/6
Adiunktdr inż. Aleksandra Pilarczykaleksandra.pilarczyk@zut.edu.pl 91 449 62110190B
Adiunktdr inż. arch. Eliza Sochackaeliza.sochacka-sutkowska@zut.edu.pl 91 449 621121/4
Specjalistamgr Oksana Bielecka-Łańczakoksana.bielecka-lanczak@zut.edu.pl 91 449 621121

Emerytowani nauczyciele

Imię i nazwiskoE-mailNr telefonuNr pokoju
Prof. dr hab. Stefan Friedrichstefan.friedrich@zut.edu.pl 91 449 6310213
Prof. dr hab. Janina Jasnowska
Dr hab. inż. Wanda Bacieczkowanda.bacieczko@zut.edu.pl 91 449 6181
Dr hab. inż. Urszula Nawrocka-Grześkowiakurszula.nawrocka-grzeskowiak@zut.edu.pl 91 449 6180
Dr hab. Hubert Romanowskihubert.romanowski@zut.edu.pl 91 449 621121/3

Doktoranci:
Mgr inż. Paweł Mazur
Mgr inż. Patrycja Tokarska