WKŚiR

Sprawozdanie z ankietyzacji 2010/2011 (format:  pdf, rozmiar:  185 kB) 

Sprawozdanie z ankietyzacji 2011/2012 (format:  pdf, rozmiar:  203 kB)

Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów 2011/2012 (format:  doc, rozmiar:  424 kB)

Wyniki z ankietyzacji absolwenta 2011/2012 (format:  xls, rozmiar:  199 kB)

Wyniki z ankiety uczelni 2013/2014 (format:  pdf, rozmiar:  66 kB)  

Sprawozdanie z ankiety uczelni Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 (format:  docx, rozmiar:  1,16 MB)

Sprawozdanie z ankiety uczelni Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 (format:  pdf, rozmiar:  21 MB)

Sprawozdanie z ankiety uczelni Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019 (format:  pdf, rozmiar:  5,24 MB)

Sprawozdanie z ankiety uczelni Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020 (format:  pdf, rozmiar:  5,35 MB)

Sprawozdanie z ankiety uczelni Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021 - skan dokumentu (format:  pdf, rozmiar:  8,08 MB), dokument bez podpisu (format:  docx, rozmiar:  276 kB)

Sprawozdanie z ankiety uczelni Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022 (format:  pdf, rozmiar:  14,09 MB)

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwentów 2013/2014   cz. 1 (format:  pdf, rozmiar:  78 kB)  +  cz. 2 (format:  pdf, rozmiar:  74 kB)  

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwentów semestr zimowy 2014/2015 (format:  pdf, rozmiar:  79 kB) 

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademicki 2017/2018 (format:  pdf, rozmiar:  7,78 MB)

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademicki 2018/2019 (format:  pdf, rozmiar:  6,53 MB)

Sprawozdanie z ankietyzacji monitorowania kariery zawodowej absolwenta studiów ZUT w Szczecinie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa za rok akademicki 2019/2020 (format:  pdf, rozmiar:  47 MB)

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy (format:  pdf, rozmiar:  1,13 MB)

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018 semestr letni (format:  pdf, rozmiar:  1,31 MB)

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy (format:  pdf, rozmiar:  13,04 MB)

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019 semestr letni (format:  pdf, rozmiar:  10,50 MB)

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2019/2020 semestr zimowy (format:  pdf, rozmiar:  3,06 MB)

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2019/2020 semestr letni (format:  pdf, rozmiar:  2,03 MB)

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2020-2021 semestr zimowy - skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  1,57 MB), dokument bez podpisu (format:  doc, rozmiar:  375 kB)

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021 semestr letni - skan dokumentu (format:  pdf, rozmiar:  2,30 MB), dokument Word (format:  doc, rozmiar:  297 kB)

Sprawozdanie z ankietyzacji kandydata na studia wyższe w semestrze zimowym 2021/2022 dla Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - skan dokumentu (format:  pdf, rozmiar:  3,62 MB), dokument Word (format:  docx, rozmiar:  159 kB)

Sprawozdanie z ankietyzacji kandydata na studia wyższe w semestrze letnim 2021/2022 dla Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - skan dokumentu (format:  pdf, rozmiar:  11,20 MB), dokument Word (format:  docx, rozmiar:  141 kB)

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w semestrze zimowym 2022/2023 - skan dokumentu  (format:  pdf, rozmiar:  7,06 MB)