Opiekunowie poszczególnych lat studiów

STUDIA  PIERWSZEGO  STOPNIA

Kierunek  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

I rok -dr hab. inż. Marcin Kubus, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni

II rok - dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka, Katedra Projektowania Krajobrazu

III rok - dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, Katedra Ogrodnictwa

IV rok - dr hab. inż. Grzegorz Nowak, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni

Kierunek  GOSPODARKA  PRZESTRZENNA

III rok - dr inż. Elżbieta Dusza-Zwolińska, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska

IV rok - dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska

Kierunek  OCHRONA ŚRODOWISKA

I rok - dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii

IV rok - dr hab. Magdalena Błaszak, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska

Kierunek  ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII 

I rok - dr inż. Tomasz Stawicki, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

II rok - dr hab. inż. Paweł Sędłak, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

III rok - dr hab. inż. Marek Śnieg, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych

IV rok - dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych

Kierunek  OGRODNICTWO

I rok - dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, Katedra Ogrodnictwa

III rok - dr hab. inż. Piotr Żurawik, Katedra Ogrodnictwa

Kierunek  ROLNICTWO

II rok - dr hab. inż. Anna Jaroszewska, Katedra Agronomii

IV rok - dr inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

Kierunek  UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

II rok - dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa

III rok - dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii

 

STUDIA  DRUGIEGO  STOPNIA

Kierunek  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

I rok - dr inż. arch. Marta Kościńska, Katedra Projektowania Krajobrazu

Kierunek  OCHRONA ŚRODOWISKA

I rok -dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska

Kierunek  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

I rok - dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

Kierunek  OGRODNICTWO

I rok - dr hab. inż. Piotr Salachna, Katedra Ogrodnictwa

Kierunek  ROLNICTWO

I rok - dr hab. inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni