Opiekunowie poszczególnych lat studiów

STUDIA  PIERWSZEGO  STOPNIA

Kierunek  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

I rok - dr inż. arch. Eliza Sochacka, Katera Architektury Krajobrazu

II rok - dr inż. Aleksandra Pilarczyk, Katedra Architektury Krajobrazu

III rok - dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa

IV rok - dr inż. Paweł Nowak, Katedra Architektury Krajobrazu

Kierunek  OCHRONA ŚRODOWISKA

I rok - dr inż. Agnieszka Mąkosza, Katedra Kształtowania Środowiska

II rok -dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk, prof. ZUT, Katedra Bioinżynierii

III rok - dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, Katedra Kształtowania Środowiska

IV rok - dr hab. Marek Podlasiński, prof. ZUT, Katedra Kształtowania Środowiska

Kierunek  ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII 

I rok - mgr inż. Patryk Ratomski, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

II rok - dr hab. inż. Marek Śnieg, prof. ZUT, Katedra Agroinżynierii

III rok - dr hab. inż. Dariusz Błażejczak, prof. ZUT, Katedra Agroinżynierii

IV rok - dr inż. Andrzej Gawlik, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

Kierunek  ROLNICTWO

III rok - dr inż. Renata Matuszak-Slamani, Katedra Bioinżynierii

IV rok - dr inż. Romualda Bejger, Katedra Bioinżynierii

Kierunek  UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

I rok - dr inż. Kamila Bojko, Katedra Ogrodnictwa

II rok - dr hab. inż. Piotr Żurawik, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa

IV rok - dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, prof. ZUT, Katedra Bioinżynierii

STUDIA  DRUGIEGO  STOPNIA

Kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

I rok - dr hab. inż. Marcin Kubus, prof. ZUT, Katedra Architektury Krajobrazu

Kierunek ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

I rok - dr hab. inż. Tomasz Stawicki, prof. ZUT,  Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii