Opiekunowie poszczególnych lat studiów

STUDIA  PIERWSZEGO  STOPNIA

Kierunek  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

I rok - dr inż. arch. Marta Kościńska, Katedra Architektury Krajobrazu

II rok -dr hab. inż. Marcin Kubus, prof. ZUT, Katedra Architektury Krajobrazu

III rok - dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka, Katedra Architektury Krajobrazu

Kierunek  OCHRONA ŚRODOWISKA

I rok - dr hab. Marek Podlasiński, prof. ZUT, Katedra Kształtowania Środowiska

II rok - dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, prof. ZUT, Katedra Bioinżynierii

Kierunek  ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII 

I rok - dr inż. Andrzej Gawlik, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

II rok - dr hab. inż. Tomasz Stawicki, prof. ZUT,  Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

III rok - dr hab. inż. Paweł Sędłak, prof. ZUT, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

Kierunek  OGRODNICTWO

II rok - dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa

Kierunek  ROLNICTWO

I rok - dr inż. Romualda Bejger, Katedra Bioinżynierii

III rok - dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT, Katedra Agroinżynierii

Kierunek  UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

I rok - dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, prof. ZUT, Katedra Bioinżynierii

III rok - dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa

 

STUDIA  DRUGIEGO  STOPNIA

Kierunek  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

II rok - dr hab. inż. Grzegorz Nowak, prof. ZUT, Katedra Architektury Krajobrazu

Kierunek  OCHRONA ŚRODOWISKA

II rok- dr hab. Magdalena Błaszak, prof. ZUT, Katedra Bioinżynierii

Kierunek  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

I rok - dr hab. inż. Marek Śnieg, prof. ZUT, Katedra Agroinżynierii

II rok - dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, prof. ZUT, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

Kierunek  OGRODNICTWO

I rok - dr hab. inż. Piotr Żurawik, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa

Kierunek  ROLNICTWO

II rok - dr inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin