2020-2024

Zarządzenia Dziekana

NrZ dniaZarządzenie w sprawie
104.09.2020powołania pełnomocników dziekana na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  55 KB)
204.09.2020

powołania Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  31 KB) + zmiana (format:  doc, rozmiar:  42 KB)

304.09.2020powołania Wydziałowej Komisji kwalifikacyjnej do oceny wniosków na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  26 KB)
404.09.2020powołania Wydziałowej Komisji programowej studiów doktoranckich na okres od 4 września 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. (format:  doc, rozmiar:  43 KB)
504.09.2020

powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów odnawialne źródła energii na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  45 KB) + zmiana (format:  doc, rozmiar:  43 KB)

604.09.2020powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunków studiów ogrodnictwo oraz uprawa winorośli i winiarstwo na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  44 KB)
704.09.2020powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów rolnictwo na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  44 KB)
804.09.2020powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów ochrona środowiska na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  44 KB)
904.09.2020powołania Wydziałowej Komisji programowej studiów podyplomowych na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  42 KB)
1004.09.2020powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów architektura krajobrazu na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  44 KB) + zmiana (format:  doc, rozmiar:  43 KB)
1104.09.2020

powołania Wydziałowego Kolegium opiniodawczo-doradczego na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  41 KB) + zmiana (format:  doc, rozmiar:  42 KB)

1229.09.2020rozliczenia godzin dydaktycznych za opiekę nad studentem przygotowującym pracę dyplomową w roku akademickim 2020/2021 (format:  doc, rozmiar:  34 KB)
1330.09.2020powołania opiekunów lat pierwszych roczników studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2020/2021 (format:  doc, rozmiar:  43 KB)
1401.10.2020powołania przewodniczących komisji egzaminów dyplomowych inżynierskich i magisterskich na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2020/2021 (format:  doc, rozmiar:  52 KB)
1505.10.2020utworzenia rady konsultacyjnej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  32 KB) + zmiana (format:  doc, rozmiar:  42 KB)
1621.12.2020określenia zasad dyplomowania na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie (format:  doc, rozmiar:  311 KB)
1729.01.2021zmieniające zarządzenie nr 5 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 4 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów odnawialne źródła energii na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  43 KB)
1829.01.2021zmieniające zarządzenie nr 2 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 4 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  42 KB)
1929.01.2021zmieniające zarządzenie nr 11 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 4 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Kolegium opiniodawczo-doradczego na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  42 KB)
2021.06.2021zmieniające zarządzenie nr 10 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 4 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów architektura krajobrazu na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  43 KB)
2121.06.2021zmieniające zarządzenie nr 15 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 5 października 2020 r. w sprawie utworzenia rady konsultacyjnej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  42 KB)