2020-2024

Zarządzenia Dziekana

NrZ dniaZarządzenie w sprawieDokument dostępny cyfrowo
104.09.2020powołania pełnomocników dziekana na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  55 KB)
204.09.2020

powołania Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  31 KB) + zmiana (format:  doc, rozmiar:  42 KB)

304.09.2020powołania Wydziałowej Komisji kwalifikacyjnej do oceny wniosków na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  26 KB)
404.09.2020powołania Wydziałowej Komisji programowej studiów doktoranckich na okres od 4 września 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. (format:  doc, rozmiar:  43 KB) + zmiana (format:  doc, rozmiar:  41 KB)
504.09.2020

powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów odnawialne źródła energii na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  45 KB) + zmiana (format:  doc, rozmiar:  43 KB) + zmiana (format:  doc, rozmiar:  43 KB)

604.09.2020powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunków studiów ogrodnictwo oraz uprawa winorośli i winiarstwo na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  44 KB)
704.09.2020powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów rolnictwo na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  44 KB)
804.09.2020powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów ochrona środowiska na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  44 KB) + zmiana (format:  doc, rozmiar:  43 KB)
904.09.2020powołania Wydziałowej Komisji programowej studiów podyplomowych na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  42 KB)
1004.09.2020powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów architektura krajobrazu na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  44 KB) + zmiana (format:  doc, rozmiar:  43 KB) + zmiana (format:  doc, rozmiar:  43 KB)
1104.09.2020

powołania Wydziałowego Kolegium opiniodawczo-doradczego na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  41 KB) + zmiana (format:  doc, rozmiar:  42 KB) + zmiana (format:  doc, rozmiar:  42 KB)

1229.09.2020rozliczenia godzin dydaktycznych za opiekę nad studentem przygotowującym pracę dyplomową w roku akademickim 2020/2021 (format:  doc, rozmiar:  34 KB)
1330.09.2020powołania opiekunów lat pierwszych roczników studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2020/2021 (format:  doc, rozmiar:  43 KB) + zmiana (format:  doc, rozmiar:  41 KB)
1401.10.2020powołania przewodniczących komisji egzaminów dyplomowych inżynierskich i magisterskich na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2020/2021 (format:  doc, rozmiar:  52 KB)
1505.10.2020utworzenia rady konsultacyjnej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  32 KB) + zmiana (format:  doc, rozmiar:  42 KB)
1621.12.2020określenia zasad dyplomowania na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie (format:  doc, rozmiar:  311 KB)
1729.01.2021zmieniające zarządzenie nr 5 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 4 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów odnawialne źródła energii na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  43 KB)
1829.01.2021zmieniające zarządzenie nr 2 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 4 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  42 KB)
1929.01.2021zmieniające zarządzenie nr 11 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 4 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Kolegium opiniodawczo-doradczego na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  42 KB)
2021.06.2021zmieniające zarządzenie nr 10 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 4 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów architektura krajobrazu na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  43 KB)
2121.06.2021zmieniające zarządzenie nr 15 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 5 października 2020 r. w sprawie utworzenia rady konsultacyjnej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  42 KB)
2220.09.2021określenia kryteriów oceny parametrycznej jednostek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za 2020 rok (format:  doc, rozmiar:  85 KB)
2320.09.2021rozliczenia godzin dydaktycznych za opiekę nad studentem przygotowującym pracę dyplomową w roku akademickim 2021/2022 (format:  doc, rozmiar:  34 KB)
2430.09.2021powołania opiekunów lat pierwszych roczników studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2021/2022 (format:  doc, rozmiar:  43 KB)
2501.10.2021powołania przewodniczących komisji egzaminów dyplomowych inżyniersich i magisterskich na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2021/2022 (format:  doc, rozmiar:  51 KB)
 (format:  docx, rozmiar:  18,94 KB)
zarz. nr 25 (format:  docx, rozmiar:  18,94 KB)
2626.11.2021powołania Wydziałowej Komisji programowej do opracowania wniosku o utworzenie studiów na kierunku technologie energii odnawialnej prowadzonych wspólnie z Akademią Morską w Szczecinie (format:  doc, rozmiar:  43 KB)zarz. nr 26 (format:  doc, rozmiar:  42 KB)
2706.12.2021powołania Zespołu ds. terenów zieleni Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  32 KB)zarz. nr 27 (format:  doc, rozmiar:  31 KB)
Rok 2022
131.03.2022powołania Wydziałowej Komisji do opracowania strategii rozwoju Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (format:  doc, rozmiar:  43 KB)zarz. nr 1 (format:  doc, rozmiar:  53 KB)
231.03.2022zmieniające zarządzenie nr 11 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 4 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Kolegium opiniodawczo-doradczego na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  42 KB)zarz. nr 2 (format:  doc, rozmiar:  51 KB)
331.03.2022zmieniające zarządzenie nr 4 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 4 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji programowej studiów doktoranckich na okres od 4 września 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.  (format:  doc, rozmiar:  41 KB)zarz. nr 3 (format:  doc, rozmiar:  52 KB)
431.03.2022powołania opiekuna I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku ochrona środowiska rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2021/2022 (format:  doc, rozmiar:  42 KB)zarz. nr 4 (format:  doc, rozmiar:  54 KB)
514.04.2022zmieniające zarządzenie nr 10 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 4 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów architektura krajobrazu na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  43 KB)zarz. nr 5 (format:  doc, rozmiar:  52 KB)
621.09.2022rozliczenia godzin dydaktycznych za opiekę nad studentem przygotowującym pracę dyplomową w roku akademickim 2022/2023 (format:  doc, rozmiar:  34 KB)zarz. nr 6 (format:  docx, rozmiar:  17,70 KB)
726.09.2022zmieniające zarządzenie nr 6 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 21 września 2022 r. w sprawie rozliczenia godzin dydaktycznych za opiekę nad studentem przygotowującym pracę dyplomową w roku akademickim 2022/2023 (format:  doc, rozmiar:  36 KB)zarz. nr 7 (format:  docx, rozmiar:  18,29 KB)
801.10.2022powołania opiekunów lat pierwszych roczników studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2022/2023 (format:  doc, rozmiar:  43 KB)zarz. nr 8 (format:  doc, rozmiar:  44 KB)
901.10.2022powołania przewodniczących komisji egzaminów dyplomowych inżynierskich i magisterskich na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2022/2023 (format:  doc, rozmiar:  51 KB)zarz. nr 9 (format:  docx, rozmiar:  18,87 KB)
1001.10.2022 zmieniające zarządzenie nr 11 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 4 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Kolegium opiniodawczo-doradczego na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  43 KB) zarz. nr 10 (format:  doc, rozmiar:  41 KB)
1101.10.2022 zmieniające zarządzenie nr 7 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 4 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów rolnictwo na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  43 KB) zarz. nr 11 (format:  doc, rozmiar:  42 KB)
1225.10.2022powołania Zespołu ds. modernizacji Hali Wegetacyjnej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  31 KB)zarz. nr 12 (format:  doc, rozmiar:  53 KB)
1325.10.2022zmieniające zarządzenie nr 10 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 4 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów architektura krajobrazu na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  43 KB)zarz. nr 13 (format:  doc, rozmiar:  52 KB)
1412.12.2022określenia zasad dyplomowania na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie (format:  doc, rozmiar:  263 KB)zarz. nr 14
Rok 2023
124.01.2023zmieniające zarządzenie nr 5 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 4 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów odnawialne źródła energii na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  43 KB)zarz. nr 1 (format:  doc, rozmiar:  42 KB)
230.01.2023

zmieniające zarządzenie nr 11 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 4 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Kolegium opiniodawczo-doradczego na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  43 KB)

zarz. nr 2 (format:  doc, rozmiar:  42 KB)
329.03.2023powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów agrobioinżynieria na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  41 KB) + zmiana (format:  doc, rozmiar:  42 KB) zarz. nr 3 (format:  doc, rozmiar:  42 KB) + zmiana (format:  doc, rozmiar:  42 KB)
406.04.2023

wprowadzenia Strategii Rozwoju Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na lata 2021-2025 (format:  doc, rozmiar:  261 KB)

zarz. nr 4 (format:  doc, rozmiar:  260 KB)
513.04.2023zmieniające zarządzenie nr 8 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 4 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów ochrona środowiska na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  43 KB)zarz. nr 5 (format:  doc, rozmiar:  42 KB)
613.04.2023zmieniające zarządzenie nr 3 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 29 marca 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji programowej kierunku studiów agrobioinżynieria na kadencję 2020-2024 (format:  doc, rozmiar:  42 KB)zarz. nr 6 (format:  doc, rozmiar:  42 KB)
713.04.2023zmieniające zarządzenie nr 13 Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 30 września 2020 r. w sprawie powołania opiekunów lat pierwszych roczników studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2020/2021 (format:  doc, rozmiar:  41 KB)zarz. nr 7 (format:  doc, rozmiar:  43 KB)