Prodziekani - godziny przyjęć

Dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
kierunków studiów: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, rolnictwo, uprawa winorośli i winiarstwo
tel. 91 449 6251, pokój nr 6
wtorek 1000 - 1200

Dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, prof. ZUT
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
kierunków studiów: ochrona środowiska, odnawialne źródła energii
tel. 91 449 6261, pokój 5
poniedziałek 1200 - 1400

Dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka
Prodziekan ds. organizacji i rozwoju
tel. 91 449 6255, pokój nr 10
poniedziałek 1000 - 1200