Komisja programowa studiów podyplomowych

na kadencję 2020-2024
dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT - przewodnicząca
dr hab. Magdalena Błaszak, prof. ZUT
dr hab. inż. Piotr Salachna, prof. ZUT
dr inż. Grzegorz Jarnuszewski
mgr inż. Maciej Humiczewski - interesariusz
mgr inż. Mirosława Kwaśniewska - interesariusz
mgr inż. Ryszard Sobieralski - interesariusz