Komisje programowe kierunków studiów

na kadencję 2020-2024

AGROBIOINŻYNIERIA
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński - przewodniczący
dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT - prodziekan
dr hab. inż. Dariusz Błażejczak, prof. ZUT
dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT
dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT
dr hab. inż. Piotr Żurawik, prof. ZUT
Michał Bartnicki - student

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
dr hab. inż. Grzegorz Nowak, prof. ZUT - przewodniczący
dr inż. arch. Eliza Sochacka - wiceprzewodnicząca
dr inż. Aleksandra Pilarczyk - sekretarz
dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka - prodziekan
dr hab. inż. Marcin Kubus, prof. ZUT
dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, prof. ZUT
dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, prof. ZUT
Helena Kędzior (Kuźniar) - studentka
mgr inż. arch. kraj. Łukasz Frąckowiak - interesariusz
mgr inż. Marta Safader-Domańska - interesariusz

OCHRONA ŚRODOWISKA
dr hab. Renata Gamrat, prof. ZUT - przewodnicząca
dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, prof. ZUT - wiceprzewodnicząca
dr hab. inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, prof. ZUT - sekretarz
dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, prof. ZUT - prodziekan
dr hab. Magdalena Błaszak, prof. ZUT
dr hab. inż. Ryszard Malinowski, prof. ZUT
dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. ZUT
Oliwia Pastwa - studentka
Andrzej Grzana - interesariusz
dr inż. Sławomir Konieczny - interesariusz

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT - przewodnicząca
dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT - wiceprzewodniczący
dr inż. Andrzej Gawlik - sekretarz
dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, prof. ZUT - prodziekan
dr hab. inż. Marek Bury, prof. ZUT
dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT
dr hab. Lilla Mielnik, prof. ZUT
Paulina Bielewicz - studentka
mgr inż. Bożena Chmielina - interesariusz
Bogusław Jarmuż - interesariusz
Krzysztof Tkaczyk - interesariusz

OGRODNICTWO, UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO
prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak - przewodnicząca
dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, prof. ZUT - wiceprzewodniczący
dr hab. inż. Piotr Żurawik, prof. ZUT - sekretarz
dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT - prodziekan
prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło
dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, prof. ZUT
dr hab. inż. Piotr Salachna, prof. ZUT
Agnieszka Marciniak - studentka
mgr inż. Jan Gembara - interesariusz
mgr inż. Małgorzata Klimaszewska-Wraga - interesariusz
mgr Bohdan Marcinkowski - interesariusz
mgr inż. Arkadiusz Śnieżek - interesariusz

ROLNICTWO
dr hab. inż. Ewa Możdżer, prof. ZUT - przewodnicząca
dr hab. inż. Dariusz Błażejczak, prof. ZUT - wiceprzewodniczący
dr inż. Romualda Bejger - sekretarz
dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT - prodziekan
dr hab. inż. Marek Bury, prof. ZUT
dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, prof. ZUT
dr hab. Beata Myśków, prof. ZUT
Grzegorz Sikorski - student
mgr inż. Barbara Amroży - interesariusz
mgr inż. Maciej Chabier - interesariusz
dr inż. Dariusz Dojss - interesariusz