Komisje programowe kierunków studiów

na kadencję 2020-2024

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
dr hab. inż. Grzegorz Nowak, prof. ZUT - przewodniczący
dr inż. arch. Eliza Sochacka - wiceprzewodnicząca
dr inż. Aleksandra Pilarczyk - sekretarz
dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka - prodziekan
dr hab. inż. Marcin Kubus, prof. ZUT
dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, prof. ZUT
dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, prof. ZUT
Helena Kędzior (Kuźniar) - studentka
mgr inż. arch. kraj. Łukasz Frąckowiak - interesariusz
mgr inż. Marta Safader-Domańska - interesariusz

OCHRONA ŚRODOWISKA
dr hab. Renata Gamrat, prof. ZUT - przewodnicząca
dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, prof. ZUT - wiceprzewodnicząca
dr hab. inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, prof. ZUT - sekretarz
dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, prof. ZUT - prodziekan
dr hab. Magdalena Błaszak, prof. ZUT
dr hab. inż. Ryszard Malinowski, prof. ZUT
dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. ZUT
Kornela Maruchniak - studentka
Andrzej Grzana - interesariusz
dr inż. Sławomir Konieczny - interesariusz

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT - przewodnicząca
dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT - wiceprzewodniczący
dr inż. Andrzej Gawlik - sekretarz
dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, prof. ZUT - prodziekan
dr hab. inż. Marek Bury, prof. ZUT
dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT
dr hab. Lilla Mielnik, prof. ZUT
Paulina Bielewicz - studentka
mgr inż. Bożena Chmielina - interesariusz
Bogusław Jarmuż - interesariusz
Krzysztof Tkaczyk - interesariusz

OGRODNICTWO, UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO
prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak - przewodnicząca
dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, prof. ZUT - wiceprzewodniczący
dr hab. inż. Piotr Żurawik, prof. ZUT - sekretarz
dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT - prodziekan
prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło
dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, prof. ZUT
dr hab. inż. Piotr Salachna, prof. ZUT
Agnieszka Marciniak - studentka
mgr inż. Jan Gembara - interesariusz
mgr inż. Małgorzata Klimaszewska-Wraga - interesariusz
mgr Bohdan Marcinkowski - interesariusz
mgr inż. Arkadiusz Śnieżek - interesariusz

ROLNICTWO
dr hab. inż. Ewa Możdżer, prof. ZUT - przewodnicząca
dr hab. inż. Dariusz Błażejczak, prof. ZUT - wiceprzewodniczący
dr inż. Romualda Bejger - sekretarz
dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT - prodziekan
dr hab. inż. Marek Bury, prof. ZUT
dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, prof. ZUT
dr hab. Beata Myśków, prof. ZUT
Grzegorz Sikorski - student
mgr inż. Barbara Amroży - interesariusz
mgr inż. Maciej Chabier - interesariusz
dr inż. Dariusz Dojss - interesariusz