Uczelni

Sprawozdanie z ankiety Uczelni 2013/2014 (format:  pdf, rozmiar:  168 kB)

Sprawozdanie z ankiety Uczelni 2019/2020 (format:  docx, rozmiar:  917 kB)

Sprawozdanie z ankiety Uczelni 2020/2021 (format:  pdf, rozmiar:  1,32 MB)

Sprawozdanie z ankietyzacji kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akadem. 2013/2014 semestr letni (format:  doc, rozmiar:  293 kB) 

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akadem. 2014/2015 semestr zimowy (format:  pdf, rozmiar:  2,93 MB)  

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akadem. 2014/2015 semestr letni (format:  pdf, rozmiar:  156 kB)  

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akadem. 2015/2016 semestr zimowy  

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akadem. 2015/2016 semestr letni (format:  pdf, rozmiar:  747 kB)  

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akadem. 2016/2017 semestr zimowy (format:  pdf, rozmiar:  1,35 MB)

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018 semestr letni (format:  pdf, rozmiar:  2,74 MB)

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy (format:  pdf, rozmiar:  25 MB)

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019 semestr letni (format:  pdf, rozmiar:  17,31 MB)

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademicki 2013/2014 (format:  pdf, rozmiar:  87 kB)

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwentów 2013/2014   cz. 1 (format:  pdf, rozmiar:  79 kB)  +  cz. 2 (format:  pdf, rozmiar:  79 kB) 

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwentów semestr zimowy 2014/2015 (format:  pdf, rozmiar:  2,66 MB) 

Wyniki ankiety pracodawców 2013/2014 (format:  pdf, rozmiar:  114 kB)  +  wnioski (format:  pdf, rozmiar:  39 kB)  

Wyniki z ankietyzacji pracodawców w roku akademickim 2015/2016 (format:  pdf, rozmiar:  776 kB) 

Raport - ankietyzacja jakości kształcenia zdalnego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie semestr letni 2020 (format:  pdf, rozmiar:  386 kB)