Pracownia Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni