Rada Konsultacyjna WKŚiR

Kadencja 2016-2020

 1. Mgr inż. Barbara Amroży - ATR Agrohandel Sp. z o.o. Stargard
 2. Mgr inż. Kamila Bogusławska - dyrektor Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin
 3. Mgr inż. Maciej Chabier - Warnice
 4. Mgr inż. Bożena Chmielina - Ewenex Energy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Górzycy
 5. Dr inż. Dariusz Dojss - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA
 6. Mgr inż. Marcin Dziubak - naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 RDOŚ w Szczecinie
 7. Mgr inż. Jan Gembara - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 8. Mgr inż. Magdalena Grycko - zastępca dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
 9. Mgr inż. Maciej Humiczewski - Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
 10. Bogusław Jarmuż - główny inżynier Elektrociepłowni Szczecin PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
 11. Mgr inż. Łukasz Jedynak - dyrektor techniczny w firmie Gispro sp z o.o.
 12. Mgr inż. Lucjan Kalinowski - dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
 13. Mgr inż. Agata Kika-Wróblewska - firma Green Fingers s.c. Szczecin
 14. Mgr inż. Małgorzata Klimaszewska-Wraga - Gospodarstwo ogrodniczo-rolne w Dołujach
 15. Dr inż. Marek Konieczny - YARA POLAND Sp. z o.o. Szczecin 
 16. Dr inż. Sławomir Konieczny - zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
 17. Mgr inż. Mirosława Kwaśniewska - Architektura wnętrz i dekoratorstwo; Kwiaciarnia "Maciejka" w Szczecinie 
 18. Mgr Aneta Lachowicz - prezes Zarządu GEOMAR SA w Szczecinie
 19. Mgr inż. Bogdan Łakomy - członek zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
 20. Mgr Bohdan Marcinkowski - gospodarstwo Blueamber Plantacja Borówki 
 21. Mgr inż. arch. Janusz Nekanda-Trepka - Rzeczoznawca: Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Ministra Kultury. Opracowuje opinie z zakresu ochrony krajobrazu kulturowego, urbanistyki, planowania regionalnego i ochrony zabytków 
 22. Mgr Norbert Obrycki - senator RP
 23. Dr inż. Dariusz Rawicki - dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie-Dąbiu 
 24. Mgr inż. Ryszard Sobieralski - dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie   
 25. Mgr inż. Arkadiusz Śnieżek - Winnica Pałacu Rajkowo Sp. z o.o.

Zakres i cel działania Rady Konsultacyjnej

1. Opiniowanie strategii WKŚiR oraz udział w jej aktualizacji.

2. Udział w tworzeniu oferty edukacyjnej Wydziału:

 • opiniowanie istniejących planów i programów studiów I, II oraz III stopnia a także praktyk i studiów podyplomowych,
 • współtworzenie nowych kierunków studiów i studiów podyplomowych,
 • czynny udział w otwartych dla studentów i pracowników Wydziału wykładach, referatach i seminariach,
 • pomoc w tworzeniu i doborze tematów prac dyplomowych o znaczeniu aplikacyjnym,
 • pomoc w organizowaniu praktyk studenckich, szkoleń i wyjazdów edukacyjnych,
 • współudział w opracowaniu systemu wyróżniania/premiowania najlepszych i najaktywniejszych studentów oraz umożliwienia im kontaktu z zainteresowanymi pracodawcami,
 • udział w aktywizowaniu studentów do brania odpowiedzialności za swoją przyszłość już w trakcie studiów.

3. Kreowanie możliwości współpracy WKŚiR z jednostkami gospodarczymi, administracyjnymi i samorządowymi regionu.

4. Kreowanie wizerunku Wydziału KŚiR jako otwartego na problemy rozwojowe i gospodarcze regionu.

5. Kreowanie wizerunku absolwenta Wydziału KŚiR.