Rada Konsultacyjna WKŚiR

Kadencja 2020-2024

 1. Mgr inż. Barbara Amroży - ATR Agrohandel Sp. z o.o. Stargard
 2. Mgr inż. Maciej Chabier - Warnice
 3. Mgr inż. Bożena Chmielina - Ewenex Energy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Górzycy
 4. Dr inż. Dariusz Dojss - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA
 5. Mgr inż. arch. kraj. Łukasz Frąckowiak
 6. Mgr inż. Jan Gembara - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 7. Andrzej Grzana - kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 8. Mgr inż. Maciej Humiczewski - Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
 9. Bogusław Jarmuż - główny inżynier Elektrociepłowni Szczecin PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
 10. Mgr inż. Małgorzata Klimaszewska-Wraga - Gospodarstwo ogrodniczo-rolne w Dołujach
 11. Dr inż. Marek Konieczny - YARA POLAND Sp. z o.o. Szczecin 
 12. Dr inż. Sławomir Konieczny - zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
 13. Mgr inż. Mirosława Kwaśniewska - Architektura wnętrz i dekoratorstwo; Kwiaciarnia "Maciejka" w Szczecinie 
 14. Mgr Bohdan Marcinkowski - gospodarstwo Blueamber Plantacja Borówki
 15. Mgr inż. Marta Safader-Domańska -Ogrodnik Miasta Szczecin
 16. Mgr inż. Ryszard Sobieralski - dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie   
 17. Mgr inż. Arkadiusz Śnieżek - Winnica Pałacu Rajkowo Sp. z o.o.
 18. Bogusław Tkaczyk

Zakres i cel działania Rady Konsultacyjnej

1. Opiniowanie strategii WKŚiR oraz udział w jej aktualizacji.

2. Udział w tworzeniu oferty edukacyjnej Wydziału:

 • opiniowanie istniejących planów i programów studiów I, II oraz III stopnia a także praktyk i studiów podyplomowych,
 • współtworzenie nowych kierunków studiów i studiów podyplomowych,
 • czynny udział w otwartych dla studentów i pracowników Wydziału wykładach, referatach i seminariach,
 • pomoc w tworzeniu i doborze tematów prac dyplomowych o znaczeniu aplikacyjnym,
 • pomoc w organizowaniu praktyk studenckich, szkoleń i wyjazdów edukacyjnych,
 • współudział w opracowaniu systemu wyróżniania/premiowania najlepszych i najaktywniejszych studentów oraz umożliwienia im kontaktu z zainteresowanymi pracodawcami,
 • udział w aktywizowaniu studentów do brania odpowiedzialności za swoją przyszłość już w trakcie studiów.

3. Kreowanie możliwości współpracy WKŚiR z jednostkami gospodarczymi, administracyjnymi i samorządowymi regionu.

4. Kreowanie wizerunku Wydziału KŚiR jako otwartego na problemy rozwojowe i gospodarcze regionu.

5. Kreowanie wizerunku absolwenta Wydziału KŚiR.