Wybory 2016-2020

Uchwały i komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016÷2020. Więcej    

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza na kadencję 2016÷2020:

Dr hab. inż. Marek Śnieg - przewodniczący  
Dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT - wiceprzewodnicząca
Mgr inż. Anna Buchwał - sekretarz  
Dr hab. Lilla Mielnik  
Dr hab. Marek Podlasiński
Mgr inż. Damian Pizoń - przedstawiciel doktorantów
Inż. Magdalena Sąsiadek - przedstawicielka studentów

Uchwała nr 598 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie z 06.11.2015 r. w sprawie powołania  Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016÷2020 (format:  doc, rozmiar:  26 kB)  

Uchwała nr 613 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie z 11.12.2015 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącej i sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016÷2020 (format:  doc, rozmiar:  28 kB)  

Uchwała nr 617 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie z 15.01.2016 r. w sprawie określenia przez Radę Wydziału KŚiR liczby elektorów Wydziałowego Kolegium Elektorów na kadencję 2016÷2020 oraz zasady podziału mandatów na poszczególne grupy pracownicze (format:  doc, rozmiar:  34 kB)  

Uchwała nr 633 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie z 26.02.2016 r. zmieniająca uchwałę nr 617 Rady Wydziału KŚiR ZUT w Szczecinie z 15 stycznia 2016 r. w sprawie określenia przez Radę Wydziału KŚiR liczby elektorów Wydziałowego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020 oraz zasady podziału mandatów na poszczególne grupy pracownicze (format:  doc, rozmiar:  36 kB)  

Uchwała nr 618 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie z 15.01.2016 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Wydziału KŚiR podziału liczby mandatów w Radzie WKŚiR na kadencję 2016÷2020 (format:  doc, rozmiar:  25 kB)   

 

 Kalendarz wyborczy (format:  pdf, rozmiar:  568 kB)

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej

 • Komunikat nr 1 - terminarz czynności wyborczych oraz zgłaszanie kandydatów i składanie oświadczeń. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  403 kB) + terminarz (format:  pdf, rozmiar:  568 kB) + karta zgłoszenia (format:  docx, rozmiar:  49 kB) + oświadczenie (format:  docx, rozmiar:  49 kB)  
 • Komunikat nr 2 - zebrania wyborcze/wybory poświęcone wyborowi elektorów/delegatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  422 kB)  
 • Komunikat nr 3 - lista wybranych elektorów do UKE z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz lista wybranych delegatów na zebranie uczelniane wybierające elektorów do UKE z grupy pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickim.  Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  306 kB)    
 • Komunikat nr 4 - terminarz wyborów na elektorów do Wydziałowego Kolegium Elektorów (dotyczy wszystkich grup pracowniczych). Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  417 kB)    
 • Komunikat nr 5 - listy kandydatów na elektora do Wydziałowego Kolegium Elektorów (dotyczy wszystkich grup pracowniczych). Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  308 kB)  
 • Komunikat nr 6 - drugi termin wyborów do Wydziałowego Kolegium Elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami  akademickimi. Komunikat (format:  doc, rozmiar:  50 kB)    
 • Komunikat nr 7 - listy wybranych elektorów do Wydziałowego Kolegium Elektorów na kadencję 2016÷2020. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  318 kB)  
 • Komunikat nr 8 - zmiana kalendarza wyborczego. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  0,99 MB)  
 • Komunikat nr 9 - wybory dziekana. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  466 kB) + karta zgłoszenia (format:  doc, rozmiar:  28 kB) + oświadczenie (format:  doc, rozmiar:  31 kB)  
 • Komunikat nr 10 - lista wybranych elektorów do Wydziałowego Kolegium Elektorów na kadencję 2016÷2020 z grupy doktorantów oraz studentów.  Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  78 kB)   
 • Komunikat nr 11 - lista kandydatów na dziekana WKŚiR na kadencję 2016÷2020. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  277 kB)  
 • Komunikat nr 12 - wybory prodziekanów. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  468 kB) + karta zgłoszenia (format:  doc, rozmiar:  25 kB) + oświadczenie (format:  doc, rozmiar:  27 kB)  
 • Komunikat nr 13 - wyniki z wyborów dziekana. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  344 kB)  
 • Komunikat nr 14 - lista kandydatów na prodziekanów WKŚiR na kadencję 2016÷2020. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  310 kB)   
 • Komunikat nr 15 - wybory delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu członków Senatu.  Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  531 kB) + karta zgłoszenia z grupy pozostałych nauczycieli (format:  doc, rozmiar:  25 kB) + zgoda na kandydowanie z grupy pozostałych nauczycieli (format:  doc, rozmiar:  28 kB) + karta zgłoszenia z grupy pracowników niebędących nauczycielami (format:  doc, rozmiar:  27 kB) + zgoda na kandydowanie z grupy pracowników niebędących nauczycielami (format:  doc, rozmiar:  28 kB)  
 • Komunikat nr 16 - wyniki z wyborów prodziekanów. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  340 kB)  
 • Komunikat nr 17 - kandydaci na delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu członków Senatu. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  332 kB)  
 • Komunikat nr 18 - lista wybranych delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu członków Senatu. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  296 kB)  
 • Komunikat nr 19 - wybory przedstawicieli do Senatu z grupy profesorów i doktorów habilitowanych. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  583 kB) + karta zgłoszenia (format:  doc, rozmiar:  24 kB) + zgoda na kandydowanie (format:  doc, rozmiar:  27 kB)  
 • Komunikat nr 20 - wybory przedstawicieli do Rady Wydziału KŚiR.  Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  404 kB) + karta zgłoszenia (format:  doc, rozmiar:  54 kB) + oświadczenie (format:  doc, rozmiar:  54 kB)  
 • Komunikat nr 21 - kandydaci na: przedstawicieli do Senatu z grupy profesorów i doktorów habilitowanych, członków Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, na członków Rady Wydziału z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickim.  Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  335 kB)  
 • Komunikat nr 22 - lista wybranych członków Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  271 kB)  
 • Komunikat nr 23 - lista wybranych Senatorów z grupy profesorów i doktorów habilitowanych. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  236 kB)  
 • Komunikat nr 24 - wybory uzupełniające delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu przedstawiciela do Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  551 kB) + karta zgłoszenia delegatów (format:  doc, rozmiar:  26 kB) + zgoda delegata (format:  doc, rozmiar:  28 kB)
 • Komunikat nr 25 - lista kandydatów na wybory uzupełniające delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu przedstawiciela do Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  290 kB)
 • Komunikat nr 26 - lista wybranych w wyborach uzupełniających delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu członków Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  278 kB)
 • Komunikat nr 27 - wybory uzupełniające trzech delegatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  509 kB) + karta zgłoszenia delegatów (format:  doc, rozmiar:  26 kB) + zgoda delegata (format:  doc, rozmiar:  28 kB)
 • Komunikat nr 28 - lista kandydatów na wybory uzupełniające delegatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  300 kB)
 • Komunikat nr 29 - lista wybranych w wyborach uzupełniających delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu członków Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. Komunikat (format:  pdf, rozmiar:  287 kB)

 

 Protokoły Wydziałowej Komisji Wyborczej