Cele i efekty kształcenia

Cele i efekty kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa