Wybory 2020-2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza

przewodniczący - dr hab. inż. Marek Śnieg
zastępca przewodniczącego - dr hab. Marek Podlasiński
sekretarz - mgr inż. Anna Buchwał
doktorantka - mgr inż. Magdalena Sąsiadek
studentka - Joanna Wydrowska

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej

 1. Kalendarz wyborczy - skan dokumentu (format:  pdf, rozmiar:  599 KB)
 2. Zgłoszenie kandydatury do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) (format:  docx, rozmiar:  12,25 KB)
 3. Zgoda kandydata do UKE (format:  docx, rozmiar:  12,64 KB)
 4. Oświadczenie kandydata do UKE (format:  docx, rozmiar:  14,60 KB)
 1. Zgłoszenie kandydatury na przedstawiciela Senatu (format:  doc, rozmiar:  29 KB)
 2. Oświadczenie kandydata na członka Senatu (format:  docx, rozmiar:  21 KB)
 3. Zgoda kandydata na przedstawiciela do Senatu (format:  doc, rozmiar:  31 KB)
 4. Zgłoszenie kandydatury na członka/delegata na zebranie uczelniane do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich (format:  docx, rozmiar:  14,40 KB)
 5. Oświadczenie kandydata na członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich (format:  docx, rozmiar:  21 KB)
 6. Zgoda kandydata na członka/delegata na zebranie uczelniane do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich (format:  docx, rozmiar:  14,97 KB)
 7. Zgłoszenie kandydatury na delegata na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu przedstawicieli Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (format:  doc, rozmiar:  30 KB)
 8. Zgoda kandydata na delegata na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu przedstawicieli Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (format:  doc, rozmiar:  32 KB)
 9. Zgłoszenie kandydatury na delegata na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu przedstawicieli Senatu z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (format:  doc, rozmiar:  31 KB)
 10. Zgoda kandydata na delegata na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu przedstawicieli Senatu z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (format:  doc, rozmiar:  33 KB)
 1. Zgłoszenie kandydatury na delegata na zebranie uczelniane poświęcone wyborom uzupełniającym przedstawiciela Senatu ZUT w Szczecinie na kadencję 2020-2024 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (format:  doc, rozmiar:  30 KB)
 2. Oświadczenie/Zgoda kandydata na delegata na zebranie uczelniane poświęcone wyborom uzupełniającym przedstawiciela Senatu ZUT w Szczecinie na kadencję 2020-2024 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (format:  doc, rozmiar:  32 KB)
 1. Pismo okólne nr 7 Rektora ZUT w Szczecinie (format:  docx, rozmiar:  35 KB)
 2. Oświadczenie zgoda na kandydowanie na członka Rady Dyscypliny (format:  docx, rozmiar:  26 KB)
 3. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (format:  docx, rozmiar:  25 KB)
 4. Oświadczenie lustracyjne (format:  docx, rozmiar:  27 KB)

Protokoły Wydziałowej Komisji Wyborczej