Wybory 2020-2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza

przewodniczący - dr hab. inż. Marek Śnieg
zastępca przewodniczącego - dr hab. Marek Podlasiński
sekretarz - mgr inż. Anna Buchwał
doktorantka - mgr inż. Magdalena Sąsiadek
studentka - Joanna Wydrowska

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej

 1. Kalendarz wyborczy - skan dokumentu
 2. Zgłoszenie kandydatury do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE)
 3. Zgoda kandydata do UKE
 4. Oświadczenie kandydata do UKE
 1. Zgłoszenie kandydatury na przedstawiciela Senatu
 2. Oświadczenie kandydata na członka Senatu
 3. Zgoda kandydata na przedstawiciela do Senatu
 4. Zgłoszenie kandydatury na członka/delegata na zebranie uczelniane do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich
 5. Oświadczenie kandydata na członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich
 6. Zgoda kandydata na członka/delegata na zebranie uczelniane do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich
 7. Zgłoszenie kandydatury na delegata na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu przedstawicieli Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
 8. Zgoda kandydata na delegata na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu przedstawicieli Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
 9. Zgłoszenie kandydatury na delegata na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu przedstawicieli Senatu z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 10. Zgoda kandydata na delegata na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu przedstawicieli Senatu z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Protokoły Wydziałowej Komisji Wyborczej