Wybory 2020-2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza

przewodniczący - dr hab. inż. Marek Śnieg
zastępca przewodniczącego - dr hab. Marek Podlasiński
sekretarz - mgr inż. Anna Buchwał
doktorantka - mgr inż. Magdalena Sąsiadek
studentka - Joanna Wydrowska