O Wydziale

Wydział Rolniczy powstał w 1954 roku w chwili powołania Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. 26.10.2001 roku jego nazwa zmieniła się na obecną. 

Na Wydziale jest zatrudnionych 73 nauczycieli akademickich, w tym:

  • 10 z tytułem naukowym profesora zatrudnionych na stanowisku: profesora zwyczajnego (6), profesora (4)
  • 49 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku: profesora uczelni (43), adiunkta (6)
  • 14 doktorów zatrudnionych na stanowisku: adiunkta (13), adiunkta badawczego (1)

Ponadto na Wydziale pracuje 68 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w tym 30 pracowników inżynieryjno-technicznych,
11 pracowników administracji oraz 27 pracowników obsługi. 
Na Wydziale odbywa studia doktoranckie (obecnie studia III stopnia) 66 słuchaczy Wydziałowych Studiów Doktoranckich.
Na Wydziale studiuje 570 studentów, w tym 457 na studiach stacjonarnych.