O Wydziale

Wydział Rolniczy powstał w 1954 roku w chwili powołania Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. 26.10.2001 roku jego nazwa zmieniła się na obecną. 

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z 26 lipca 2022 r. przyznano:

  • kategorię A dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,
  • kategorię B+ dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Na Wydziale jest zatrudnionych 70 nauczycieli akademickich, w tym:

  • 7 z tytułem naukowym profesora zatrudnionych na stanowisku: profesora zwyczajnego (4), profesora (3)
  • 47 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku: profesora uczelni (42), adiunkta (5)
  • 15 doktorów zatrudnionych na stanowisku adiunkta
  • magister inżynier zatrudniony na stanowisku asystenta (1)

Ponadto na Wydziale pracuje 57 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w tym 26 pracowników inżynieryjno-technicznych,
10 pracowników administracji oraz 21 pracowników obsługi.