O Wydziale

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

  • doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii
  • doktora nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej
  • doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska 
  • doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa


Wydział Rolniczy powstał w 1954 roku w chwili powołania Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. 26.10.2001 roku jego nazwa zmieniła się na obecną. 

Na Wydziale jest zatrudnionych 76 nauczycieli akademickich, w tym:

  • 10 z tytułem naukowym profesora zatrudnionych na stanowisku: profesora zwyczajnego (6), profesora (4)
  • 50 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku: profesora uczelni (24), adiunkta (26)
  • 15 doktorów zatrudnionych na stanowisku adiunkta
  • 1 doktor zatrudniony na stanowisku asystenta naukowego


Ponadto na Wydziale pracuje 68 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w tym 30 pracowników inżynieryjno-technicznych,
11 pracowników administracji oraz 27 pracowników obsługi. 

Na Wydziale odbywa studia doktoranckie (obecnie studia III stopnia) 66 słuchaczy Wydziałowych Studiów Doktoranckich.

Wg stanu na dzień 01.10.2019 roku na Wydziale studiuje 570 studentów, w tym 457 na studiach stacjonarnych.