O Wydziale

Wydział Rolniczy powstał w 1954 roku w chwili powołania Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. 26.10.2001 roku jego nazwa zmieniła się na obecną. 

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z 26 lipca 2022 r. przyznano:

  • kategorię A dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,
  • kategorię B+ dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Na Wydziale jest zatrudnionych 71 nauczycieli akademickich, w tym:

  • 8 z tytułem naukowym profesora zatrudnionych na stanowisku: profesora zwyczajnego (4), profesora (4)
  • 48 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku: profesora uczelni (42), adiunkta (6)
  • 14 doktorów zatrudnionych na stanowisku: adiunkta (13), adiunkta badawczego (1)
  • magister inżynier zatrudniony na stanowisku asystenta (1)

Ponadto na Wydziale pracuje 61 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w tym 27 pracowników inżynieryjno-technicznych,
11 pracowników administracji oraz 23 pracowników obsługi.