Laboratorium odnawialnych źródeł energii

Laboratorium OZE w Katedrze Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii   facebook

W skład wyposażenia laboratorium wchodzi:

  • ogniwo paliwowe, dzięki któremu możliwe jest bezpośrednie wytwarzanie energii elektryczne w procesie reakcji chemicznej paliwa (wodoru) pochodzącego z reformingu gazu ziemnego z powietrzem atmosferycznym,
  • silnik Stirlinga o spalaniu zewnętrznym, który stanowi składnik układu kogeneracji energii typu g; do jego napędu można wykorzystać niemal dowolne źródła ciepła, w tym paliwo organiczne, energię słoneczną czy ciepło odpadowe,
  • piec z innowacyjnym systemem spalania biomas,
  • instalacja badawczo-dydaktyczna do wytwarzania biomasy mikroglonów z przeznaczeniem na biopaliwa zaawansowane.

Więcej informacji (format:  doc, rozmiar:  1,97 MB)

    

   

    

    

   

Fot. Małgorzata Hawrot-Paw

Dzięki Sponsorowi, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, w Katedrze Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii powstały kolejne elementy systemu do produkcji energetycznej biomasy mikroglonów z przeznaczeniem na biopaliwa. Tym razem są to fotobioreaktory z systemem oświetlenia i napowietrzania, stanowisko do sedymentacji biomasy alg oraz suszarnia umożliwiająca dehydratację materiału przeznaczonego m.in. do wytwarzania biopaliw 3 generacji.

    

Dzięki sponsorom: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie oraz Zachodniopomorska Izba Rolnicza, pojawił się kolejny element wyposażenia laboratorium OZE - bioreaktor do biochemicznej konwersji biomasy.
Zrealizowane przedsięwzięcie pozwala na prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac badawczych dotyczących wykorzystania ciepła z procesu kompostowania biomasy, wpisując się w priorytet związany z ochroną środowiska oraz promocję odnawialnych, alternatywnych sposobów pozyskiwania ciepła.

Bioreaktor do biochemicznej konwersji biomasy

Fot. Małgorzata Hawrot-Paw