Komisje wydziałowe

Komisje wydziałowe w kadencji 2020-2024

Kolegium opiniodawczo-doradcze
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński - dziekan, przewodniczący
dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT - prodziekan
dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, prof. ZUT - prodziekan
dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka - prodziekan
dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT - przewodniczący rady dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT – przewodniczący rady dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo
prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło – kierownik studiów doktoranckich
dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, prof. ZUT - pełnomocnik dziekana ds. studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi
dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT - pełnomocnik dziekana ds. studiów podyplomowych
dr hab. inż. Tomasz Stawicki, prof. ZUT - pełnomocnik dziekana ds. ankietyzacji
dr hab. inż. Marek Śnieg, prof. ZUT - pełnomocnik dziekana ds. praktyk
dr hab. Mariola Wróbel, prof. ZUT - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
dr inż. Elżbieta Dusza-Zwolińska - pełnomocnik dziekana ds. zwalczania uzależnień
dr inż. Martyna Śnioszek - pełnomocnik dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą
prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak
dr hab. inż. Renata Gamrat, prof. ZUT
dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT
dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT
dr hab. inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz, prof. ZUT
dr hab. inż. Ewa Możdżer, prof. ZUT
dr hab. inż. Grzegorz Nowak, prof. ZUT
mgr inż. Piotr Niezgoda - sekretarz Samorządu doktorantów
mgr inż. Karolina Banach - przewodnicząca Sejmiku Wydziałowego Samorządu Studentów
mgr inż. Maciej Chabier - interesariusz
Bogusław Jarmuż - interesariusz
dr inż. Sławomir Konieczny - interesariusz

Komisja ds. jakości kształcenia
dr hab. Mariola Wróbel, prof. ZUT - przewodnicząca
dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT - prodziekan
prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak
prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło
dr hab. inż. Justyna Chudecka, prof. ZUT
dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT
dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, prof. ZUT
dr hab. inż. Tomasz Stawicki, prof. ZUT
dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk, prof. ZUT
dr inż. Andrzej Gawlik
dr inż. Agnieszka Mąkosza
dr inż. Martyna Śnioszek
mgr inż. Magdalena Sąsiadek - doktorantka
mgr inż. Karolina Banach - studentka  

Komisja kwalifikacyjna do oceny wniosków na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+
dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT - przewodnicząca
dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, prof. ZUT - wiceprzewodnicząca
dr inż. Martyna Śnioszek - sekretarz
dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka - prodziekan
dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot
dr hab. inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz

Komisja ds. monitorowania procesu wdrażania strategii rozwoju Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na lata 2021-2025
prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska - przewodnicząca
dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT
dr hab. inż. Ryszard Malinowski, prof. ZUT
dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. ZUT

Komisja ds. oceny okresowej nauczycieli akademickich do przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024:
przewodniczący - prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło
członkowie:
dr hab. inż. Grzegorz Nowak, prof. ZUT
dr hab. inż. Beata Smolik, prof. ZUT
dr hab. inż. Tomasz Stawicki, prof. ZUT
dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, prof. ZUT
dr inż. Grzegorz Jarnuszewski

Komisja Wyborcza:
dr hab. inż. Marek Śnieg, prof. ZUT - przewodniczący
dr hab. Marek Podlasiński, prof. ZUT - zastępca przewodniczącego
mgr inż. Anna Buchwał - sekretarz
mgr inż. Magdalena Sąsiadek - doktorantka
Oskar Gonciarz - student