Komisje wydziałowe

Komisja ds. oceny okresowej nauczycieli akademickich do przeprowadzenia oceny za rok 2019:
przewodniczący - prof. dr hab. Piotr Masojć
członkowie: prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak
                    prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło
                    prof. dr hab. Elżbieta Skórska
                    prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski
                    prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko
                    dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, prof. ZUT
                    dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT
                    dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, prof. ZUT
                    dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, prof. ZUT
                    dr hab. inż. Grzegorz Nowak
                    dr hab. inż. Marek Śnieg
                    dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk
                    dr inż. Grzegorz Jarnuszewski

Komisja Wyborcza na kadencję 2020-2024:
przewodniczący - dr hab. inż. Marek Śnieg
zastępca przewodniczącego - dr hab. Marek Podlasiński
sekretarz - mgr inż. Anna Buchwał
doktorantka - mgr inż. Magdalena Sąsiadek
studentka - Joanna Wydrowska

Wydziałowe komisje od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Komisja ds. jakości kształcenia
dr hab. Mariola Wróbel, prof. ZUT - przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński - prodziekan
prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło
dr hab. inż. Justyna Chudecka, prof. ZUT
dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT
dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, prof. ZUT
dr hab. inż. Tomasz Stawicki
dr hab. inż. Marek Śnieg
dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk
dr inż. Andrzej Gawlik
dr inż. Agnieszka Mąkosza
dr inż. Martyna Śnioszek
mgr inż. Magdalena Sąsiadek - doktorantka
inż. Agnieszka Firląg-Beta - studentka

Kolegium opiniodawczo-doradcze
dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT - dziekan, przewodniczący
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński - prodziekan
dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT – prodziekan
prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło – kierownik studiów doktoranckich
dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT - pełnomocnik dziekana ds. studiów podyplomowych
dr hab. Mariola Wróbel, prof. ZUT - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia 
prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak
prof. dr hab. Piotr Masojć
prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski
dr hab. inż. Renata Gamrat, prof. ZUT
dr hab. inż. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT
dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT
dr hab. inż. Anna Jaroszewska
dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka
mgr inż. Justyna Milke - przewodnicząca Samorządu doktorantów
inż. Agnieszka Firląg-Beta - przewodnicząca Samorządu studentów
mgr inż. Maciej Chabier - interesariusz
mgr inż. Magdalena Grycko - interesariusz
Bogusław Jarmuż - interesariusz
dr inż. Sławomir Konieczny - interesariusz

Komisja kwalifikacyjna do oceny wniosków na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+
dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT - przewodnicząca
dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, prof. ZUT - wiceprzewodnicząca
dr inż. Martyna Śnioszek - sekretarz
dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT - prodziekan
dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, prof. ZUT
dr inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz