Rada Wydziału

RADA WYDZIAŁU w kadencji 2016-2020

      Dziekan i Prodziekani 

 1. Dziekan, dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 2. Prodziekan, dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa 
 3. Prodziekan, dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 4. Prodziekan, dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. ZUT, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii

  Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni (oprócz Dziekana i Prodziekanów)
 5. prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowski, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 6. prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 7. prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska 
 8.  prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 9.  prof dr hab. Stefan Friedrich, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni 
 10.  prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak, Katedra Ogrodnictwa
 11.  prof. dr hab. Piotr Masojć, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 12.  prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło, Katedra Agronomii 
 13.  prof. dr hab. Elżbieta Skórska, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 14.  prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski, Katedra Agronomii
 15.  prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
 16.  dr hab.inż. Piotr Chełpiński, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa
 17. dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 18.  dr hab. inż. Jan Jurga, prof. ZUT, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 19.  dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. ZUT, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 20.  dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 21.  dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 
 22.  dr hab. Beata Myśków, prof. ZUT, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin  
 23.  dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa
 24.  dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. ZUT, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 25.  dr hab. Hubert Romanowski, prof. ZUT, Katedra Projektowania Krajobrazu
 26.  dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 27.  dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. ZUT, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 28.  dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 29.  dr hab. Magdalena Błaszak, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 30.  dr hab. inż. Dariusz Błażejczak, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 31.  dr hab. inż. Marek Bury, Katedra Agronomii 
 32.  dr hab. inż. Justyna Chudecka, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
 33.  dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 34.  dr hab. Renata Gamrat, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska  
 35.  dr hab. inż. Anna Jaroszewska, Katedra Agronomii
 36.  dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 37.  dr hab. inż. Andrzej Karbowy, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 38.  dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 39.  dr hab. inż. Piotr Kostencki, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 40.  dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 41.  dr hab. inż. Ryszard Malinowski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 42.  dr hab. Lilla Mielnik, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 43.  dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 44.  dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, Katedra Ogrodnictwa  
 45.  dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, Katedra Projektowania Krajobrazu 
 46.  dr hab. inż. Ewa Możdżer, Katedra Gleboznawstwa, łąkarstwa i Chemii Środowiska  
 47.  dr hab. inż. Grzegorz Nowak, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni 
 48.  dr hab. inż. Joanna Podlasińska, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 49.  dr hab. Marek Podlasiński, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 50.  dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 51.  dr hab. inż. Piotr Salachna, Katedra Ogrodnictwa
 52. dr hab. inż. Paweł Sędłak, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 53.  dr hab. inż. Beata Smolik, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 54.  dr hab. inż. Miłosz Smolik, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 55.  dr hab. inż. Paweł Słodkowski, Katedra Ogrodnictwa 
 56.  dr hab. inż. Marek Śnieg, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych 
 57.  dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 58.  dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska, Katedra Ogrodnictwa
 59.  dr hab. Mariola Wróbel, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
 60.  dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, Katedra Ogrodnictwa
 61.  dr hab. inż. Piotr Żurawik, Katedra Ogrodnictwa

  Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich (wybrani w wyniku wyborów)
 62.  dr inż. Romualda Bejger, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 63.  dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
 64.  dr inż. Agnieszka Mąkosza, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni

  Przedstawiciele pozostałych pracowników
   (wybrani w wyniku wyborów)
 65.  dr Andrzej Mila, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 66.  mgr Maria Sus, Dziekanat Wydz. KŚiR
 67.  
  Przedstawiciele doktorantów i studentów (wybrani w wyniku wyborów)       
 68.  mgr inż. Alicja Auriga -przedstawicielka doktorantów
 69.  mgr inż. Wojciech Kucaj - przedstawiciel doktorantów
 70.  mgr Piotr Ptak - przedstawiciel doktorantów
 71.  Bartosz Bartoszko - III rok odnawialne źródła energii
 72.  Sławomir Baszak - III rok odnawialne źródła energii
 73.  Katarzyna Buiłek - III rok odnawialne źródła energii
 74.  inż. Agnieszka Firląg-Beta - I rok odnawialne źródła energii II stopnia
 75.  inż. arch. kraj. Michalina Kaczmarek - II rok architektura krajobrazu studia II stopnia
 76.  Gabriela Malinowska - III ochrona środowiska
 77.  Oskar Nowak - III rok odnawialne źródła energii
 78.  Martyna Piekarza - III rok odnawialne źródła energii
 79.  inż. Magdalena Sąsiadek - I rok odnawialne źródła energii II stopnia
 80.  Krystian Sieroń - III rok odnawialne źródła energii
 81.  Piotr Sławianowski - IV rok odnawialne źródła energii
 82.  Małgorzata Syjczak - III rok odnawialne źródła energii
 83.  Szymon Świderski - II rok odnawialne źródła energii
 84.  Monika Taube - IV rok technika rolnicza i leśna
 85.  inż. Katarzyna Tokarz - I rok odnawialne źródła energii studia II stopnia
 86.  Kamil Wiśniewski - IV rok ogrodnictwo


Rada Wydziału liczy 85 osób (z prawem do głosowań personalnych na stanowiska), w tym 60 profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych (z prawem do wszystkich głosowań).

Ponadto w posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym zaproszeni emerytowani profesorowie oraz nw. przedstawiciele związków zawodowych:
1. mgr Aneta Zierke, ZNP
2. vacat, NSZZ "Solidarność"

 

Skład Rady Wydziału w kadencji 2012-2016  

Skład Rady Wydziału w kadencji 2010-2012