Rada Wydziału

RADA WYDZIAŁU w kadencji 2016-2020

      Dziekan i Prodziekani 

 1. Dziekan, dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw., Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 2. Prodziekan, dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw., Katedra Ogrodnictwa 
 3. Prodziekan, dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. nadzw., Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 4. Prodziekan, dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. nadzw., Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii

  Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni (oprócz Dziekana i Prodziekanów)
 5. prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowski, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 6. prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 7. prof. dr hab. inż. Yuri Chigarev, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 8. prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska 
 9. prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni
 10.  prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 11.  prof dr hab. Stefan Friedrich, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody 
 12.  prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak, Katedra Ogrodnictwa
 13.  prof. dr hab. Piotr Masojć, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 14.  prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło, Katedra Agronomii 
 15.  prof. dr hab. Elżbieta Skórska, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 16.  prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski, Katedra Agronomii
 17.  prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
 18.  dr hab.inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw., Katedra Ogrodnictwa
 19.  dr hab. inż. Renata Dobromilska, prof. nadzw., Katedra Ogrodnictwa
 20.  dr hab. inż. Tadeusz Durkowski, prof. nadzw., Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 21.  dr hab. inż. Jan Jurga, prof. nadzw., Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 22.  dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. nadzw., Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 23.  dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. nadzw., Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 24.  dr hab. Beata Myśków, prof. nadzw., Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin  
 25.  dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. nadzw., Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 26.  dr hab. Hubert Romanowski, prof. nadzw., Katedra Projektowania Krajobrazu
 27.  dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. nadzw., Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 28.  dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. nadzw., Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 29.  dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw., Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 30.  dr hab. Magdalena Błaszak, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 31.  dr hab. inż. Dariusz Błażejczak, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 32.  dr hab. Iwona Adamska, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 33.  dr hab. inż. Marek Bury, Katedra Agronomii 
 34.  dr hab. inż. Justyna Chudecka, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
 35.  dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 36.  dr hab. Renata Gamrat, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska  
 37.  dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 38.  dr hab. inż. Anna Jaroszewska, Katedra Agronomii
 39.  dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 40.  dr hab. inż. Andrzej Karbowy, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 41.  dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 42.  dr hab. inż. Piotr Kostencki, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 43.  dr hab. inż. Danuta Kulpa, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 
 44.  dr hab. Michał Kupiec, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 45.  dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 46.  dr hab. inż. Ryszard Malinowski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 47.  dr hab. Lilla Mielnik, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 48.  dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 49.  dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, Katedra Ogrodnictwa  
 50.  dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, Katedra Projektowania Krajobrazu 
 51.  dr hab. inż. Ewa Możdżer, Katedra Gleboznawstwa, łąkarstwa i Chemii Środowiska  
 52.  dr hab. inż. Grzegorz Nowak, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni  
 53.  dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, Katedra Ogrodnictwa
 54.  dr hab. inż. Joanna Podlasińska, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 55.  dr hab. Marek Podlasiński, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 56.  dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 57.  dr hab. inż. Paweł Sędłak, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 58.  dr hab. inż. Beata Smolik, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 59.  dr hab. inż. Miłosz Smolik, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 60.  dr hab. inż. Paweł Słodkowski, Katedra Ogrodnictwa 
 61.  dr hab. inż. Marek Śnieg, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych 
 62.  dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska, Katedra Ogrodnictwa
 63.  dr hab. Mariola Wróbel, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
 64.  dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, Katedra Ogrodnictwa
 65.  dr hab. inż. Piotr Żurawik, Katedra Ogrodnictwa

  Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich (wybrani w wyniku wyborów)
 66.  dr inż. Romualda Bejger, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 67.  dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
 68.  dr inż. Renata Matuszak-Slamani, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 69.  dr inż. Agnieszka Mąkosza, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni
 70.  dr inż. Piotr Salachna, Katedra Ogrodnictwa
 71.  dr inż. Małgorzata Włodarczyk, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska

  Przedstawiciele pozostałych pracowników (wybrani w wyniku wyborów)
 72.  dr Andrzej Mila, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 73.  mgr Maria Sus, Dziekanat Wydz. KŚiR
 74.  
  Przedstawiciele doktorantów i studentów (wybrani w wyniku wyborów)       
 75.  mgr inż. Alicja Auriga -przedstawicielka doktorantów
 76.  mgr inż. Wojciech Kucaj - przedstawiciel doktorantów
 77.  mgr Piotr Ptak - przedstawiciel doktorantów
 78.  Bartosz Bartoszko - II rok odnawialne źródła energii
 79.  Sławomir Baszak - II rok odnawialne źródła energii
 80.  Katarzyna Buiłek - II rok odnawialne źródła energii
 81.  inż. Agnieszka Firląg-Beta - I rok odnawialne źródła energii II stopnia
 82.  Michalina Kaczmarek - II rok architektura krajobrazu studia II stopnia
 83.  Gabriela Malinowska - II ochrona środowiska
 84.  Oskar Nowak - II rok odnawialne źródła energii
 85.  Martyna Piekarza - II rok odnawialne źródła energii
 86.  inż. Magdalena Sąsiadek - I rok odnawialne źródła energii II stopnia
 87.  Krystian Sieroń - II rok odnawialne źródła energii
 88.  Piotr Sławianowski - IV rok odnawialne źródła energii
 89.  Małgorzata Syjczak - II rok odnawialne źródła energii
 90.  Szymon Świderski - II rok odnawialne źródła energii
 91.  Monika Taube - III rok technika rolnicza i leśna
 92.  Katarzyna Tokarz - I rok odnawialne źródła energii studia II stopnia
 93.  Kamil Wiśniewski - III rok ogrodnictwo


Rada Wydziału liczy 92 osoby (z prawem do głosowań personalnych na stanowiska), w tym 65 profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych (z prawem do wszystkich głosowań).

Ponadto w posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym zaproszeni emerytowani profesorowie oraz nw. przedstawiciele związków zawodowych:
1. dr hab. inż. Andrzej Grieger, prof. nadzw., ZNP
2. vacat, NSZZ "Solidarność"

 

Skład Rady Wydziału w kadencji 2012-2016  

Skład Rady Wydziału w kadencji 2010-2012