Rada Wydziału

RADA WYDZIAŁU w kadencji 2016-2020

      Dziekan i Prodziekani 

 1. Dziekan, dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 2. Prodziekan, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 3. Prodziekan, dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa 
 4. Prodziekan, dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

  Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni (oprócz Dziekana i Prodziekanów)
 5. prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowski, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 6. prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 7. prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska 
 8.  prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 9.  prof dr hab. Stefan Friedrich, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni 
 10.  prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak, Katedra Ogrodnictwa
 11.  prof. dr hab. Piotr Masojć, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 12.  prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło, Katedra Agronomii 
 13.  prof. dr hab. Elżbieta Skórska, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 14.  prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski, Katedra Agronomii
 15.  prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
 16.  dr hab.inż. Piotr Chełpiński, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa
 17.  dr hab. Renata Gamrat,prof. ZUT, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 18.  dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 19.  dr hab. inż. Jan Jurga, prof. ZUT, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 20.  dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. ZUT, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 21.  dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 22.  dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 
 23.  dr hab. Beata Myśków, prof. ZUT, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin  
 24.  dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa
 25.  dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. ZUT, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 26.  dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 27. dr hab. Hubert Romanowski, prof. ZUT, Katedra Projektowania Krajobrazu
 28.  dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 29.  dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. ZUT, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 30.  dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 31.  dr hab. Magdalena Błaszak, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 32.  dr hab. inż. Dariusz Błażejczak, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 33.  dr hab. inż. Marek Bury, Katedra Agronomii 
 34.  dr hab. inż. Justyna Chudecka, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
 35.  dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 36.  dr hab. inż. Anna Jaroszewska, Katedra Agronomii
 37.  dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 38.  dr hab. inż. Andrzej Karbowy, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 39.  dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 40.  dr hab. inż. Piotr Kostencki, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 41.  dr hab. inż. Marcin Kubus, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
 42.  dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 43.  dr hab. inż. Ryszard Malinowski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 44.  dr hab. Lilla Mielnik, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 45.  dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 46.  dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, Katedra Ogrodnictwa  
 47.  dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, Katedra Projektowania Krajobrazu 
 48.  dr hab. inż. Ewa Możdżer, Katedra Gleboznawstwa, łąkarstwa i Chemii Środowiska  
 49.  dr hab. inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
 50.  dr hab. inż. Grzegorz Nowak, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni 
 51.  dr hab. Marek Podlasiński, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 52.  dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 53.  dr hab. inż. Piotr Salachna, Katedra Ogrodnictwa
 54. dr hab. inż. Paweł Sędłak, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 55.  dr hab. inż. Beata Smolik, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 56.  dr hab. inż. Miłosz Smolik, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 57.  dr hab. inż. Paweł Słodkowski, Katedra Ogrodnictwa 
 58.  dr hab. inż. Marek Śnieg, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych 
 59.  dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 60.  dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska, Katedra Ogrodnictwa
 61.  dr hab. Mariola Wróbel, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
 62.  dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, Katedra Ogrodnictwa
 63.  dr hab. inż. Piotr Żurawik, Katedra Ogrodnictwa

  Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich (wybrani w wyniku wyborów)
 64.  dr inż. Romualda Bejger, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 65.  dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
 66.  dr inż. Agnieszka Mąkosza, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni

  Przedstawiciele pozostałych pracowników
   (wybrani w wyniku wyborów)
 67.  dr Andrzej Mila, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 68.  mgr Maria Sus, Dziekanat Wydz. KŚiR
 69.  
  Przedstawiciele doktorantów i studentów (wybrani w wyniku wyborów)       
 70.  mgr inż. Alicja Auriga -przedstawicielka doktorantów
 71.  mgr inż. Wojciech Kucaj - przedstawiciel doktorantów
 72.  mgr Piotr Ptak - przedstawiciel doktorantów
 73.  Bartosz Bartoszko - III rok odnawialne źródła energii
 74.  Sławomir Baszak - III rok odnawialne źródła energii
 75.  Katarzyna Buiłek - III rok odnawialne źródła energii
 76.  inż. Agnieszka Firląg-Beta - I rok odnawialne źródła energii II stopnia
 77.  Gabriela Malinowska - III ochrona środowiska
 78.  Oskar Nowak - III rok odnawialne źródła energii
 79.  Martyna Piekarza - III rok odnawialne źródła energii
 80.  inż. Magdalena Sąsiadek - I rok odnawialne źródła energii II stopnia
 81.  Krystian Sieroń - III rok odnawialne źródła energii
 82.   Małgorzata Syjczak - III rok odnawialne źródła energii
 83.  Szymon Świderski - II rok odnawialne źródła energii
 84.  inż. Monika Taube - I rok odnawialne źródła energii studia II stopnia
 85.  inż. Katarzyna Tokarz - I rok odnawialne źródła energii studia II stopnia


Rada Wydziału liczy 84 osoby (z prawem do głosowań personalnych na stanowiska), w tym 63 profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych (z prawem do wszystkich głosowań).

Ponadto w posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym zaproszeni emerytowani profesorowie oraz nw. przedstawiciele związków zawodowych:
1. mgr Aneta Zierke, ZNP
2. vacat, NSZZ "Solidarność"

 

Skład Rady Wydziału w kadencji 2012-2016 (format:  doc, rozmiar:  47 KB)  

Skład Rady Wydziału w kadencji 2010-2012 (format:  doc, rozmiar:  34 KB)