Rady dyscyplin naukowych

Kadencja 2023-2026

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

 1. Dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT - przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. inż. Alexander Balitskii
 3. Prof. dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz
 4. Prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska
 5. Prof. dr hab. inż. Jacek Eliasz
 6. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński
 7. Prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko
 8. Dr hab. Magdalena Błaszak, prof. ZUT
 9. Dr hab. inż. Dariusz Błażejczak, prof. ZUT
 10. Dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, prof. ZUT
 11. Dr hab. Renata Gamrat, prof. ZUT
 12. Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT
 13. Dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT
 14. Dr hab. inż. Ryszard Malinowski, prof. ZUT
 15. Dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT
 16. Dr hab. Lilla Mielnik, prof. ZUT
 17. Dr hab. inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, prof. ZUT
 18. Dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. ZUT
 19. Dr hab. Marek Podlasiński, prof. ZUT
 20. Dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, prof. ZUT
 21. Dr hab. inż. Paweł Sędłak, prof. ZUT
 22. Dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT
 23. Dr hab. inż. Tomasz Stawicki, prof. ZUT
 24. Dr hab. inż. Marek Śnieg, prof. ZUT
 25. Dr hab. inż. Sławomir Wiśniewski, prof. ZUT
 26. Dr hab. Mariola Wróbel, prof. ZUT
 27. Dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk, prof. ZUT
 28. Dr hab. inż. Katarzyna Zwarycz-Makles, prof. ZUT
 29. Dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska
 30. Dr inż. Robert Mańko

Rada Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 1. Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT - przewodniczący
 2. Prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowski
 3. Prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska
 4. Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak
 5. Prof. dr hab. Piotr Masojć
 6. Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło
 7. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński
 8. Dr hab. inż. Marek Bury, prof. ZUT
 9. Dr hab. inż. Justyna Chudecka, prof. ZUT
 10. Dr hab. Renata Gamrat, prof. ZUT
 11. Dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, prof. ZUT
 12. Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT
 13. Dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT
 14. Dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, prof. ZUT
 15. Dr hab. inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz, prof. ZUT
 16. Dr hab. inż. Marcin Kubus, prof. ZUT
 17. Dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT
 18. Dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, prof. ZUT
 19. Dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT
 20. Dr hab. Lilla Mielnik, prof. ZUT
 21. Dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, prof. ZUT
 22. Dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, prof. ZUT
 23. Dr hab. inż. Ewa Możdżer, prof. ZUT
 24. Dr hab. Beata Myśków, prof. ZUT
 25. Dr hab. inż. Grzegorz Nowak, prof. ZUT
 26. Dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, prof. ZUT
 27. Dr hab. inż. Piotr Salachna, prof. ZUT
 28. Dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT
 29. Dr hab. inż. Beata Smolik, prof. ZUT
 30. Dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. ZUT
 31. Dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk, prof. ZUT
 32. Dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, prof. ZUT
 33. Dr hab. inż. Piotr Żurawik, prof. ZUT
 34. Dr hab. inż. Piotr Chełpiński
 35. Dr hab. inż. Miłosz Smolik
 36. Dr inż. Renata Matuszak-Slamani