Realizowane projekty

2. Publikacja naukowa: 'Wpływ rodzaju nawożenia azotowego na wielkość emisji podtlenku azotu w zmiennych warunkach odczynu gleby i gatunku uprawianych traw.