Terminy posiedzeń i programy RW 2012-2016

Terminy posiedzeń i programy Rad Wydziału KŚiR w roku akademickim 2015/2016 

16 października 2015    program RW (format:  doc, rozmiar:  0,99 MB)    

06 listopada 2015         program RW (format:  doc, rozmiar:  0,99 MB)  

11 grudnia 2015            program RW (format:  doc, rozmiar:  0,99 MB)  

15 stycznia 2016           program RW (format:  doc, rozmiar:  0,99 MB)  

29 stycznia  2016          program RW (format:  doc, rozmiar:  0,99 MB)  

26 lutego 2016              program RW (format:  doc, rozmiar:  0,99 MB)  

18 marca 2016              program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB)  

08 kwietnia 2016          program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB)  

22 kwietnia 2016          program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB)  

13 maja 2016                program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB)  

03 czerwca 2016           program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB)  

24 czerwca 2016           program RW (format:  doc, rozmiar:  0,99 MB)    

08 lipca 2016                program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB)  

 

Terminy posiedzeń i programy Rad Wydziału KŚiR w roku akademickim 2014/2015 

17 października 2014    program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB)  

07 listopada 2014          program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB)   

28 listopada 2014          program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB) 

12 grudnia 2014            program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB)   

16 stycznia 2015            program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB)  

30 stycznia 2015            program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB)  

27 lutego 2015               program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB)  

13 marca 2015               program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB)  

27 marca 2015               program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB)  

17 kwietnia 2015           program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB)   

08 maja 2015                 program RW (format:  doc, rozmiar:  0,99 MB)  

29 maja 2015                 program RW (format:  doc, rozmiar:  0,99 MB)  

19 czerwca 2015            program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB)  

03 lipca 2015                 program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB)  

18 września 2015           program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB)  

Terminy posiedzeń i programy Rad Wydziału KŚiR w roku akademickim 2013/2014 

18 października 2013     program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB)

15 listopada 2013          program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB) 

29 listopada 2013          program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB) 

13 grudnia 2013            program RW (format:  doc, rozmiar:  1,01 MB)

17 stycznia 2014            program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB)  

31 stycznia 2014            program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB)  

28 lutego 2014               program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB) 

14 marca 2014               program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB)

28 marca 2014               program RW (format:  doc, rozmiar:  0,99 MB) 

11 kwietnia 2014           program RW (format:  doc, rozmiar:  0,99 MB) 

25 kwietnia 2014    odwołana

16 maja 2014                program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB) 

30 maja 2014                program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB)  

13 czerwca 2014           program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB)  

27 czerwca 2014           program RW (format:  doc, rozmiar:  0,99 MB)  

04 lipca 2014           jubileusz 60-lecia WKŚiR program (format:  doc, rozmiar:  224 KB)

19 września 2014          program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB)  

26 września 2014          program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB)

Terminy posiedzeń i programy Rad Wydziału KŚiR w roku akademickim 2012/2013  

 28 września 2012        program RW (format:  doc, rozmiar:  0,97 MB)  

12 października 2012   program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB)  

26 października 2012   program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB) 

16 listopada 2012         program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB)  

30 listopada 2012         program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB) 

14 grudnia 2012           program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB) 

25 stycznia 2013          program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB) 

08 lutego 2013              program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB)  

01 marca 2013              program RW (format:  doc, rozmiar:  0,98 MB)   

22 marca 2013              program RW (format:  doc, rozmiar:  0,99 MB)

19 kwietnia 2013           program RW (format:  doc, rozmiar:  0,99 MB)    

17 maja 2013                 program RW (format:  doc, rozmiar:  0,99 MB) 

07 czerwca 2013          program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB)

21 czerwca 2013          program RW (format:  doc, rozmiar:  0,99 MB) 

12 lipca 2013                program RW  (format:  doc, rozmiar:  0,99 MB)

20 września 2013          program RW (format:  doc, rozmiar:  1,00 MB)