Informacje bieżące

 

Listy kandydatów przyjętych na poszczególne kierunku studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2014/2015  - wg alfabetuwg pkt.  

Listy kandydatów przyjętych na poszczególne kierunki studiów niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015  -  więcej 

 REKRUTACJA  TRWA - zapraszamy !

17 września 2014 r.  - sprawdzian umiejętności plastycznych dla kandydatów na studia stacjonarne kierunku architektura krajobrazu. Więcej