01.04.2011 Immatrykulacja I roku studentów WKŚiR

 

01.04.2011 o godz. 10.00 odbyła się immatrykulacja pierwszego roku studentów stacjonarnych I i II stopnia studiów rozpoczynających się od semestru letniego 2010/2011