Komisja programowa studiów doktoranckich

na kadencję 2020-2024
prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło - przewodniczący
prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak
prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko
mgr inż. Monika Figiel-Kroczyńska - doktorantka
dr inż. Marek Konieczny - interesariusz