Terminy posiedzeń i programy RW 2010-2012

28 września 2010       program RW

15 października 2010  program RW

05 listopada 2010       program RW

26 listopada 2010       program RW

10 grudnia 2010          program RW

17 grudnia 2010          program RW

28 stycznia 2011        program RW

25 lutego 2011           program RW

18 marca 2011           program RW

08 kwietnia 2011        program RW

13 maja 2011             program RW

27 maja 2011             program RW

17 czerwca 2011        program RW

21 czerwca 2011        program RW

08 lipca 2011             program RW

23 września 2011       program RW

21 października 2011  program RW

18 listopada 2011       program RW

16 grudnia 2011         program RW

20 stycznia 2012        program RW

17 lutego 2012           program RW  

16 marca 2012           program RW  

16 kwietnia 2012        program RW   

20 kwietnia 2012        program RW

11 maja 2012             program RW  

25 maja 2012             program RW  

06 czerwca 2012        program RW   

22 czerwca 2012        program RW  

29 czerwca 2012        program RW   

06 lipca 2012              program RW