25.03.2011 Konferencja ARiMR i WKŚiR

Konferencja, zorganizowana przez Zachodniopomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie nt.:

„10 lat restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w województwie zachodniopomorskim w okresie wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju”

odbyła się 25 marca 2011 na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie  przy ul. Słowackiego 17.

 

Celem konferencji było podsumowanie procesu zmian dokonujących się w ostatnim dziesięcioleciu na obszarach wiejskich, inicjowanych i wdrażanych przy współudziale:

  • Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, 
  • Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał JM Rektor ZUT w Szczecinie prof. dr hab. Włodzimierz Kiernożycki. W Konferencji udział wzięło ok. 300 osób. Referaty wygłosili m.in.: wiceminister rolnictwa - Jarosław Wojtowicz, dyrektor ZOR ARiMR w Szczecinie - Jarosław Łojko, dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz, dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa - prof. dr hab. Waldemar Dąbrowski, prof. dr hab. Henryk Czyż.

Ponadto wymieniono doświadczenia pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programów współfinansowanych przez Unię Europejską na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i rybołówstwa a beneficjentami sektora samorządowego, prywatnego i naukowo-badawczego.

 W związku z dziesięcioleciem funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie uhonorowano podmioty propagujące ideę aktywnej absorpcji środków publicznych na rzecz wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego regionu zachodniopomorskiego.

Konferencji towarzyszyły wystawa okolicznościowa, prezentacja producentów i produktów lokalnych oraz panel dyskusyjny.

Jeden z wiodących referatów wygasił prof. dr hab. Henryk Czyż (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie) nt.: Udział instytucji naukowych w procesie wdrażania programów rolnych współfinansowanych przez Unię Europejską.