01.09.2010 r. podpisanie umowy patronackiej WKŚiR

nad Zespołem Szkół nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie