Wielisławice - kolekcja starych ciągników i maszyn

Z inicjatywy kierownika Katedry Inżynierii Systemów Agrotechnicznych Pana dr hab. inż. Adama Koniuszego w dniu 18.06.2011 r., grupa pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa z Panem Dziekanem prof. dr. hab. Aleksandrem Brzóstowiczem, zwiedziła prywatną kolekcję „mechanizacji rolnictwa” Pana Leszka Nowaka. Zbiór starych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych jest imponujący. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wykonywana przez Pana Nowaka renowacja eksponatów do stanu początkowego wymaga ogromnej wiedzy i wysiłku. Ciągniki eksponowane na konkursach i wystawach w kraju i zagranicą zdobywają najwyższe lokaty, co obrazują przyznane liczne puchary, medale i dyplomy. Pan Leszek zbiera również stare motocykle, samochody oraz inne urządzenia techniczne. Ciekawostką jest też prowadzona hodowla dzików.  

Kolekcję można oglądać na terenie gospodarstwa Pana Leszka Nowaka w miejscowości Wielisławice, pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie.


Zobacz prezentacje w powerPoint  (format:  ppt, rozmiar:  8,95 MB)