Międzynarodowa Konferencja Rolnictwo ekologiczne we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 roku

   W dniach 3 i 4 października 2011 r. w Szczecinie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz patronatem "Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej" odbyła się Międzynarodowa Konferencja Rolnictwo ekologiczne we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 roku.

Konferencję zorganizował Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski przy współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie.

Pierwszego dnia Konferencji obrady odbywały się na Szczecińskim Zamku. Drugi dzień Konferencji na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy ul. Słowackiego 17 otworzył JM Rektor ZUT w Szczecinie prof. dr hab. Włodzimierz Kiernożycki. 

Rolnictwo ekologiczne jest w ostatnich latach jedną z najdynamiczniej rozwijających się form gospodarowania na wsi polskiej, o czym najlepiej świadczy wzrost liczby gospodarstw ekologicznych w Polsce z 3 760 w roku 2004 do 20 626 w roku 2010, czyli o 450 %. Liczby te najlepiej ilustrują społeczne znaczenie przyszłych regulacji prawnych oraz systemu wsparcia zarówno dla producentów rolnych, przetwórców oraz konsumentów, jak i dla administracji.

Celem konferencji była analiza i wymiana dotychczasowych doświadczeń w dziedzinie rolnictwa ekologicznego oraz sformułowanie oczekiwań wobec aktualizowanej Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Przez dwa dni osoby związane z rolnictwem ekologicznym z Polski oraz regionów partnerskich Województwa Zachodniopomorskiego z Francji (Departament Gironde, Departament Loary Atlantyckiej), Niemiec (Kraj Związkowy Bawaria, Brandenburgia i Meklemburgia Pomorze - Przednie) oraz Szwecji (Skania) dyskutowali o aktualnym stanie oraz przyszłości rolnictwa ekologicznego w poszczególnych krajach.

Dziękujemy za udział w Konferencji !

Dr inż. Jarosław Rzepa                                             prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz

Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa                 Dziekan Wydziału Kształtowania

Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie               Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie