Wykład dr hab. Krystyny Mileckiej, prof. UAM18 listopada 2010 r. dr hab. Krystyna Milecka, prof. UAM (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) wygłosiła wykład nt. „Analiza paleobotaniczna torfów jako źródło danych archeologicznych na przykładzie rozwoju obszarów mokradłowych wokół grodziska w Gieczu”.

Organizatorzy: Dziekan Wydziału KŚiR prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Polskie Towarzystwo Botaniczne.