Spotkanie z wiceprezydentem ds. badań i transferu technologii

Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie 16 listopada 2010 r. odbyło się spotkanie z wiceprezydentem ds. badań i transferu technologii - Prof. Dr Hans-Peter Piorr oraz  dr Caroline Schleier z Uniwersytetu w Eberswalde.

Ze strony Uczelni uczestniczyli: Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Ryszard Kaleńczuk, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski,  Dziekan Wydziału KŚiR prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz oraz zainteresowani pracownicy.

Celem wizyty było przedstawienie koncepcji stworzenia sieci europejskiej pt.: “Sustainable Cross-border Energy Concepts in Europe” w dziedzinie energii odnawialnej.

Spotkanie zorganizowane na wniosek dr Caroline Schleier i dra hab. Marka Burego.