XXXV Centralna Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Pyrzycach

W dniach 2-4 czerwca 2011 w Zespole Szkół Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach odbyła się XXXV Centralna Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Na uroczystym podsumowaniu Dziekan Wydziału KŚiR prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz nagrodził laureatów I miejsca w blokach: architektura krajobrazu, mechanizacja, ochrona i inżynieria środowiska, ogrodnictwo oraz produkcja roślinna.