Informacje bieżące

Zaproszenie na seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie agronomia - mgr inż. Klaudii Pizoń 18.06.2018 20:59

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą Nr 277 Rady WKŚiR z 15.12.2017 r.,
w dniu 21 czerwca 2018 r.  o  godz. 13.00  w sali Rady Wydziału KŚiR przy ul. J. Słowackiego 17,
odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej agronomii
mgr inż. Klaudii Pizoń

doktorantki w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie.

Roboczy tytuł rozprawy: Poszukiwanie markerów molekularnych dla genów determinujących tolerancję żyta na niedobory pokarmowe.

Opiekunem naukowym realizowanej rozprawy doktorskiej jest dr hab. inż. Miłosz Smolik.

Seminarium będzie przewodniczyć prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło.

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby (proszę o potwierdzenie uczestnictwa) zaliczane do minimum kadrowego w dyscyplinie agronomia:

 1. Prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowski
 2. Prof. dr hab. Stefan Friedrich
 3. Prof. dr hab. Piotr Masojć                            
 4. Prof. dr hab. inż. Bożena Michalska             
 5. Prof. dr hab. Elżbieta Skórska
 6. Prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski
 7. Dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. nadzw.
 8. Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. nadzw.
 9. Dr hab. Beata Myśków, prof. nadzw.
 10. Dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. nadzw.
 11. Dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.
 12. Dr hab. inż. Marek Bury        
 13. Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw
 14. Dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska
 15. Dr hab. inż. Beata Smolik
 16. Dr hab. inż. Miłosz Smolik

Z poważaniem
Dziekan
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.