Informacje bieżące

Zmiana zarządzenia nr 52 Rektora ZUT z dnia 29.04.2021 r. w sprawie określenia harmonogramu organizacji roku akademickiego 2021/2022 30.03.2022 14:10