Informacje bieżące

Zarządzenie nr 41 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przesunięcia terminu pobierania opłat za usługi edukacyjne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 26.03.2020 10:42