Informacje bieżące

Zaproszenie na wystawę florystyczną "Świąteczne nastroje" 29.11.2019 12:41

Zaprezentowane zostaną prace dyplomowe słuchaczy IX edycji Podyplomowych Studiów Florystyka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Wystawa odbędzie się 1 grudnia 2019 roku w godzinach 9.00-13.00 w budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy ulicy Papieża Pawła VI 3 (hol 2 piętro).
Zespół Podyplomowych Studiów Florystyka ZUT w Szczecinie.

Zaproszenie nie wystawę florystyczną prac dyplomowych słuchaczy studiów podyplomowych "Florystyka". Wystawa odbędzie się 1 grudnia 2019 roku w godzinach 9.00-13.00 w budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przy ul. Papieża Pawła VI 3 (hol)