Informacje bieżące

Zaproszenie na szkolenie: Badania bez granic - skorzystaj z programu międzynarodowej wymiany pracowników RISE w Horyzoncie 2020 29.01.2020 08:14

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 13 lutego 2020 r. w godz. 9.00-14.30 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, sala Szwalnia nr 115, I piętro, ul. Jagiellońska 20-21.
Spotkanie będzie dotyczyło aktualnie otwartego konkursu Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach Horyzontu 2020. Projekt RISE polega na wymianie pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna), pracującymi w różnych krajach i sektorach (np. sektor akademicki i biznes/przemysł). Dzięki temu programowi możliwe jest prowadzenie projektu badawczego, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz działania sieciujące, takie jak konferencje, szkolenia, spotkania. Szczególnie wskazany jest udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami ubiegania się o grant w ramach Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w Horyzoncie 2020. Podczas spotkania przedstawione zostaną kluczowe elementy wniosku, praktyczne porady oraz zasady pisania wniosku projektowego.
Podczas spotkania pani prof. dr hab. n. farm Janina Lulek i pani Bożena Raducha z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, podzielą się z uczestnikami swoją historią sukcesu oraz przedstawią korzyści płynące z realizacji projektu RISE.
Szkolenie poprowadzi pani Agnieszka Aloksa, konsultant Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie.

Zapraszamy do rejestracji!

O przyjęciu na wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl lub tel.: 91 449 41 53.
Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny.