Informacje bieżące

Zaproszenie na seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska - mgr inż. Marty Buśko 06.02.2019 09:08

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą Nr 277 Rady WKŚiR z 15.12.2017 r.,
w dniu 13 lutego 2019 r.  o  godz. 10.00  w sali Rady Wydziału KŚiR przy ul. J. Słowackiego 17, odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej ochrona i kształtowanie środowiska

mgr inż. Marty Buśko
doktorantki w Zakładzie Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie.

Proponowany tytuł rozprawy: Wpływ wybranych środków chemicznych stosowanych w rekultywacji zbiorników wodnych na wzrost i rozwój makrofitów. Opiekunem naukowym realizowanej rozprawy doktorskiej jest dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska.

Seminarium przewodniczyć będzie prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko.

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby (proszę o potwierdzenie uczestnictwa) zaliczane do minimum kadrowego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska:

prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska
prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko
dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT
dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. ZUT
dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT
dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. ZUT
dr hab. Magdalena Błaszak
dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska
dr hab. Renata Gamrat
dr hab. Anna Kiepas-Kokot
dr hab. inż. Ryszard Malinowski
dr hab. Lilla Mielnik
dr hab. inż. Ewa Możdżer
dr hab. inż. Joanna Podlasińska
dr hab. Marek Podlasiński
dr hab. Mariola Wróbel

Z poważaniem
Dziekan
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT