Informacje bieżące

Zaproszenie na seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria rolnicza - mgr. inż. Sławomira Tomaszewskiego 27.11.2018 11:34

Szanowni Państwo,

 uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą Nr 277 Rady WKŚiR z 15.12.2017 r., w dniu 03 grudnia 2018 r.  o  godz. 10.00
w sali Rady Wydziału KŚiR
przy ul. J. Słowackiego 17, odbędzie się seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej inżynieria rolnicza

 mgr. inż. Sławomira Tomaszewskiego

 Propozycja tytułu rozprawy: Charakterystyka zawiesin uzyskanych w młynie perełkowym w produkcji środków ochrony roślin.

 Opiekunem naukowym realizowanej rozprawy doktorskiej jest dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. nadzw. Politechniki Opolskiej.

 Seminarium będzie przewodniczyć prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek.

 Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby (proszę o potwierdzenie uczestnictwa) zaliczane do minimum kadrowego w dyscyplinie inżynieria rolnicza:

Prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz
Prof. dr hab. Tomasz Dobek
Prof. dr hab. Cezary Podsiadło
Dr hab. inż. Jan Jurga, prof. ZUT
Dr hab. Adam Koniuszy, prof. ZUT
Dr hab. Dariusz Błażejczak
Dr hab. Justyna Chudecka
Dr hab. Andrzej Karbowy
Dr hab. Piotr Kostencki
Dr hab. Marek Rynkiewicz
Dr hab. Paweł Sędłak
Dr hab. Marek Śnieg
Dr inż. Tomasz Stawicki

Z poważaniem
Dziekan
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT