Informacje bieżące

Zaproszenie do udziału w seminarium naukowo-dydaktycznym w Lipniku 05.08.2021 08:14

Seminarium odbędzie się 15 września 2021 roku (środa) w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku.
Organizatorami są Polskie Towarzystwo Agronomiczne i Katedra Agroinżynierii Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Deklarację udziału prosimy zgłaszać do 3 września 2021 roku na adres e-mailowy: magdalena.sobolewska@zut.edu.pl

Komitet organizacyjny
Dr hab. inż. Marek Bury, prof. ZUT - przewodniczący
Dr inż. Magdalena Sobolewska - sekretarz
tel. 91 449 6295