Informacje bieżące

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Wielkim Konkursie Wiedzy Agronomicznej 28.10.2019 12:10

Organizatorem konkursu jest Instytut Praktycznej Agronomii PROCAM Polska Sp. z o.o.

Regulamin konkursu

Finał konkursu zaplanowany jest na maj 2020 roku (trzecia dekada) i będzie poprzedzony dwoma wykładami przeprowadzonymi przez pracowników PROCAM, które zarazem będą zawierały materiały, z których młodzież będzie mogła korzystać na co dzień w szeroko pojętej praktyce rolniczej. Materiały nakreślą zarys programowy zagadnień konkursowych.
Pierwszy wykład odbędzie się między 20 listopada a 10 grudnia 2019 roku, drugi pomiędzy 20 lutego a 10 marca 2020 roku, na terenie i miejscu wskazanym przez Uczelnię. Wykłady z zakresu praktycznej agronomii będą skierowane do szerszej grupy studentów kierunków rolniczych.

Do uczestnictwa w konkursie mogą przystąpić 4-osobowe grupy studentów razem z jednym opiekunem, wyznaczone przez Uczelnię. Uczestnicy konkursu wezmą udział w rywalizacji indywidualnej oraz rywalizacji grupowej pomiędzy Uczelniami.

Termin zgłoszenia uczestnictwa przez Uczelnię do konkursu mija 8 listopada 2019 roku.

Zapytania można składać pod adresem: marketing@procam.com.pl lub telefonicznie +48 787 618 629. Informacji udziela pan Radosław Dumiński.