Informacje bieżące

Zaproszenie do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży "Moja Wizja Zero - Strategia Prewencji w Rolnictwie" 06.09.2019 14:13

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lata i będzie trwał od 2 września do 3 października 2019 roku. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego (maksimum dwuminutowego) filmu promocyjnego pod hasłem "Moja Wizja Zero - Strategia Prewencji w Rolnictwie".
Więcej informacji na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego