Informacje bieżące

Zaproszenie do składania wniosków o nagrody i wyróżnienia Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk 28.01.2019 09:01

Wnioski można składać o:

  • nagrody i wyróżnienia za wybitne odkrycia badawcze opublikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych lub za wybitną monografię naukową opublikowaną przez prestiżowe wydawnictwo zagraniczne lub krajowe,
  • nadanie Medalu im. Michała Oczapowskiego za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych i stosowanych nauk biologicznych osobie lub instytucji (uczelni, placówce naukowej, czasopismu naukowemu, z okazji jubileuszu).

Regulamin nagród i wyróżnień.

Wnioski przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie należy przesyłać na adres:
Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

Nieprzekraczalny termin do 30 kwietnia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).