Informacje bieżące

Zaproszenie do konkursu dla Agroabsolwentów 08.06.2020 10:31

Bank BNP Paribas od lat angażuje się w działania wspierające agrobiznes. Z nadzieją patrzymy na rozwój nauk rolniczych, a realizowane badania i wdrażane innowacje postrzegamy jako kluczowe dla ewolucji zrównoważonych systemów żywnościowych. Między innymi dlatego z przyjemnością ogłaszamy start drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową, związaną z tematyką agro.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie i licencjackie, których obrona odbyła się w 2019 lub w 2020 roku. Problematyka prac musi być związana z szeroko rozumianym rozwojem agrobiznesu, tj. postępem, innowacyjnością i rozwojem gospodarstw rolnych, terenów wiejskich oraz innych działań przynoszących wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, przemysłu rolno-spożywczego itp.

Termin zgłoszeń upływa 31 października br., a rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 listopada 2020 roku.

Dla najlepszych prac przewidziane zostały nagrody finansowe I, II i III stopnia oraz nagroda specjalna (w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej), o łącznej wartości 8.000 zł brutto.
Szczegóły Konkursu zawarte są w załączonym Regulaminie oraz na stronie banku BNP Paribas.

Zapytania można kierować na adres e-mailowy: KontaktAgro@bnpparibas.pl